Alm Equity: Tungt kvartal med lite ljus i tunneln, men inte där än – Penser

Publicerad

Värdenedskrivningar drivet av senaste strukturaffärer

ALM Equity avslutade ett intensivt första halvår som präglades av fortsatt anpassningsarbete och finansiella omstruktureringar av bolaget och innehaven. Under andra kvartalet minskat det totala värdet av portföljbolagen med 24% till 5,1 mdkr från 6,7 mdkr i Q1’23. På årsbasis motsvarar värdeminskningen cirka 61%. Värdeminskningen beror främst på nedskrivningar i Klövern och Aros Bostad som minskade med 36% resp. 30%. Justerat substansvärde minskade med 26% och uppgick till 380 kr per aktie och 508 kr i Q1’23.

https://docs.penser.se/research/2954-A/alm_2023_q2_20230720.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/tungt-kvartal-med-lite-ljus-i-tunneln-men-inte-dar-an-alm-equity

Penser Access

Annons