Alltainer genomför en företrädesemission på 5,9 miljoner kronor

Publicerad

Sjöcontainerbolaget Alltainer har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 5,9 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Skälet för att genomföra nyemissionen är primärt att säkra arbetskapital så att bolagets tillväxt inte hämmas av likviditetsbrist. Kapitalet kommer primärt att stärka rörelsekapitalet, men också sekundärt skapa resurser för ökade försäljningsinsatser.

Bolagets senaste kvartal visade ett positivt resultat med en rörelsemarginal om närmare 30 procent. Styrelsen bedömer att det aktuella kapitalet skall vara tillräckligt för att kunna genomföra ökning av produktionen för att nå lönsamhet på helårsbasis.

Villkoren i nyemissionen är 2:11, innebärande att elva befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 3,95 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 18 mars och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 21 mars. Teckningstiden löper från 24 mars till 8 april och handel med teckningsrätter sker den 24 mars till 5 april.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons