Alligator Bioscience ska presentera CD40-program vid tumörkonferens i USA

Publicerad

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience kommer att hålla en presentation om sitt CD40-program vid Annual Tumor Myeloid-Directed Therapies Summit i Boston den 18-20 juli. Det framgår av ett pressmeddelande.

Presentationen kommer att hållas av Peter Ellmark, bolagets Chief Science Officer, och lyfta fram den lovande interimistiska effektanalysen från Optimize-1, fas 2-studien med mitazalimab i bukspottkörtelcancer.

Även prekliniska data för mitazalimab, samt data om klinisk effekt och farmakodynamiska biomarkörer från den interimistiska avläsningen från Optimize-1 kommer att ingå i presentationen.

Därutöver kommer bolaget att presentera prekliniska data för Ator-4066, bolagets tumörriktade bispecifika CD40-antikropp.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons