Alecta undersöks av Finansinspektionen

Publicerad

Alecta Tjänstepension Ömsesidigt undersöks av Finansinspektionen (FI) angående bolagets internkontroll och riskhanteringen. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Anledningen till FI:s undersökning är att bedöma om företaget efterlever relevanta regler. FI ska bland annat granska bolagets processer, rapporteringsvägar, hantering av incidenter och intressekonflikter.

Undersökningen startade den 15 mars 2022.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons