Ålandsbanken pekar ut tre vinnare på Kinas öppning av ekonomin

Publicerad

Allt fler signaler tyder på att Kina är på väg att öppna ekonomin efter 30 månader av nolltolerans mot covid 19. Ålandsbanken noterar tydliga lättnader i karantänkrav och testningskrav, även om någon ”officiell” bekräftelse av att policyn har förändrats fortfarande saknas. Det som gör återöppningarna mer trovärdiga denna gång är att de sker samtidigt som antalet nya covidfall är högt. Det framgår av Ålandsbankens morgonbrev på måndagen.

Den kinesiska ekonomin väntas växa med blygsamma 3,2 procent under 2022, vilket är långt under regeringens målsättning på 5-6 procent. Enligt konsensusprognoserna väntas tillväxten stiga till 4,9 procent under 2023.

”Om vi skulle se en fullskalig återöppning av ekonomin under de närmaste månaderna kan denna siffra mycket väl landa i intervallet 6-7 procent, vilket skulle lyfta den globala tillväxten med 0,15-0,30 procent – ingen liten förändring”, skriver Ålandsbanken.

Banken noterar också att kreditimpulserna, som normalt är en tydligt ledande indikator för ekonomin, har stigit sedan slutet av 2021 och väntas förstärkas ytterligare till följd av de stimulansprogram som lanserats, inte minst mot fastighetssektorn. En osäkerhetsfaktor är hur myndigheterna kommer att reagera på stigande inflation, i nuläget inget problem i Kina, men kan bli det om den ekonomiska tillväxten tar rejäl fart nästa år.

Ålandsbanken pekar ut tre potentiella vinnare av ett kinesiskt återöppnande:

* Boliden: efterfrågan på koppar och zink har historiskt till stor del drivits av efterfrågan från kinesisk byggindustri. Balansen mellan utbud och efterfrågan på metallerna är ansträngd, och en liten ökning av efterfrågan från Kina kan leda till stora priseffekter. En förändring av koppar- och zinkpriserna med 10 procent påverkar Bolidens resultat med cirka 2 miljarder kronor, motsvarande omkring 15 procent av rörelseresultatet.

* Kone: hisstillverkaren har mer än 35 procent av sin verksamhet i Kina. Enligt bolaget motsvarar de volymer som fördröjts till följd av covid 19-bekämpningen (främst påbörjade, ej färdigställda projekt) 1-2 års volymer för ny utrustning. Banken ser också möjligheter till att serviceverksamheten kommer att påverkas positivt av ökad rörlighet i det kinesiska samhället.

* AstraZeneca: har en betydande exponering mot tillväxtmarknader och Kina i synnerhet. Rimligen bör antalet ställda diagnoser och inledda behandlingar påverkas positivt av den ökade mobiliteten, vilket leder till att volymeffekterna kan kompensera för den hårda prispressen på marknaden.

Generellt sett påverkas nordiska exportföretag positivt av en ökad aktivitet i den kinesiska ekonomin, många verkstadsföretag har 15-20 procent av sin omsättning i landet. På den negativa sidan kan banken se en risk för att leveranskedjorna blir mer ansträngda.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons