Aktie-Ansvar Europa ökade 3,6 procent i juni – investerat i Fagron

Publicerad

Fonden Aktie-Ansvar Europa steg 3,6 procent i juni, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 3,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,0 procent och är därmed bättre än index som har ökat 17,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Lars-Erik Lundgren och Eric Karlsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att börsutvecklingen från juni var positiv trots räntehöjningar från både ECB och Riksbanken. FED lämnade däremot räntan orörd men signalerade ytterligare höjningar framöver.

Gällande fondens relativutveckling under månaden tappade man mot index på grund av sin undervikt inom sällanköpsvaror. Däremot kompenserades man genom sin övervikt inom industri.

Under månaden har man avyttrat sitt innehav i Marel.

”Vi trodde att Marel skulle komma tillbaka starkt då pandemin släppte taget och dessutom ge oss en viss defensiv prägel men så har inte fallit varit”, skriver förvaltarna.

Ett nytt innehav i fonden är belgiska Fagron. Bolaget fokuserar på framställning och distribution av individuellt anpassade läkemedel och produkter. Förvaltarna tycker att värderingen och bolagets konjunkturoberoende är attraktiv.

Främsta bidragsgivare under månaden var STM, Ashtead och Grifols. I den negativa vågskålen fanns Temenos, Roche och Marel.

”Med halvårsskiftet bakom oss går in i en rapportperiod som kommer prägla det andra halvåret. Den lågkonjunktur som många väntat på lyser fortfarande med sin frånvaro och även Q2-rapporterna blir sannolikt starka. Den stora frågan är vad bolagen vågar säga om framtiden”, skriver förvaltaren.

Även om man sett ett antal vinstvarningar i europeiska bolag menar förvaltaren att dessa varit bolagsspecifika och det har varit svårt att dra en generell slutsats från dessa händelser.

Förvaltarna skriver att pandemieffekterna borde ligga bakom oss nu och det återstår att se hur stark efterfrågan faktiskt är.

”Vi har intagit en något försiktigare ställning till konjunkturkänsliga aktier utan att för den sakens skull dra alla över en kam. Rapportperioden kan innebära såväl lysande köplägen som attraktiva säljtillfällen för den aktiva förvaltaren och vi göra vårt bästa för att dra nytta av det.”

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Grifols, STMicroelectronics och Temenos med portföljvikter om 4,00, 3,72 respektive 3,60 procent.

Aktie-Ansvar Europa, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent3,6
Index MM, förändring i procent3,6
Fond i år, förändring i procent18,0
Index i år, förändring i procent17,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons