Aker BP rapporterar högre ebitda än väntat

Publicerad

Norska energibolaget Aker BP redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelsevinsten ökade mer än väntat medan nettoresultatet bommade förväntningarna.

Omsättningen steg 62,4 procent till 3 290 miljoner dollar (2 026). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 3 290.

Produktionen uppgick till 481 000 fat av oljeekvivalenter per dag, vilket är ett nytt rekord (453 000). Bakom rekordet ligger en framgångsrik produktionsupptrappning vid Johan Sverdrup-fältet till en ny platånivå, samt högre produktionseffektivitet i hela portföljen.

Ebitda-resultatet blev 3 004 miljoner dollar (1 749), väntat 2 930, med en ebitda-marginal på 91,3 procent (86,3).

Rörelseresultatet blev 2 256 miljoner dollar (1 157). Rörelsemarginalen var 68,6 procent (57,1).

Resultatet före skatt var 2 207 miljoner dollar (1 107).

Resultatet efter skatt blev 397 miljoner dollar (206), analytikerkonsensus 528.

Resultat per aktie hamnade på 0,63 dollar (0,57).

Aker BP höjer helårsprognosen för produktionen till 445 000 – 470 000 fat av oljeekvivalenter per dag, från tidigare 430 000 – 460 000 fat av oljeekvivalenter per dag. Också prognosen för produktionskostnader höjs till 7-8 dollar per fat, från tidigare 6-7 dollar.

Aker BP, MUSDQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning3 2903 2900,0%2 02662,4%
EBITDA3 0042 9302,5%1 74971,8%
EBITDA-marginal91,3%89,1%86,3%
Rörelseresultat2 2561 15795,0%
Rörelsemarginal68,6%57,1%
Resultat före skatt2 2071 10799,4%
Nettoresultat397528-24,8%20692,7%
Resultat per aktie, USD0,630,5710,5%

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons