Afry ökar omsättning och rörelseresultat

Publicerad

Teknikkonsulten Afry redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 15,0 procent till 6 869 miljoner kronor (5 975). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 6 720. Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 10,8 procent (7,5).

Ebita-resultatet uppgick till 398 miljoner kronor (432), med en ebita-marginal på 5,8 procent (7,2).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 421 miljoner kronor (451), med en justerad ebita-marginal på 6,1 procent (7,5).

Rörelseresultatet blev 363 miljoner kronor (335). Rörelsemarginalen var 5,3 procent (5,6).

Resultatet före skatt var 287 miljoner kronor (237).

Resultatet efter skatt blev 201 miljoner kronor (173), analytikerkonsensus 280.

Resultat per aktie hamnade på 1,77 kronor (1,53).

Afry, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning6 8696 7202,2%5 97515,0%
EBITA398432-7,9%
EBITA-marginal5,8%7,2%
EBITA, justerat421451-6,7%
EBITA-marginal, justerat6,1%7,5%
Rörelseresultat3633358,4%
Rörelsemarginal5,3%5,6%
Resultat före skatt28723721,1%
Nettoresultat201280-28,2%17316,2%
Resultat per aktie, kronor1,771,5315,7%

Konsensusdata från Bloomberg

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons