Addtech rapporterar under förväntan

Publicerad

Teknikhandelsbolaget Addtech redovisar en delårsrapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret som är i underkant med analytikernas förväntningar.

Omsättningen steg 16,3 procent till 5 089 miljoner kronor (4 376). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 299. Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent.

Marknadsläget uppges ha varit gynnsamt i de flesta av kundsegmenten och geografier.

”Ur ett geografiskt perspektiv var affärsläget gynnsamt i Norden som helhet, med starkast
utveckling i Norge. För våra bolag verksamma utanför Norden var affärsläget sammantaget starkt”, säger vd Niklas Stenberg.

Sett till segmenten var försäljningsutvecklingen mycket god för insatskomponenter till tillverkningsföretag inom försvars- och processindustrin.

Samtidigt uppges investeringsviljan för större projekt inom sågverksindustrin vara fortsatt låg.

Ebita-resultatet uppgick till 696 miljoner kronor (570), med en ebita-marginal på 13,7 procent (13,0).

Rörelseresultatet blev 595 miljoner kronor (482). Rörelsemarginalen var 11,7 procent (11,0).

Resultatet efter skatt blev 392 miljoner kronor (344), analytikerkonsensus 432.

Resultat per aktie hamnade på 1,40 kronor (1,20).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 547 miljoner kronor (281).

”Vi ser i dagsläget inga tecken på en generell avmattning och har en välfylld orderstock med god kvalitet som stärktes ytterligare under kvartalet”, säger Stenberg.

Addtech, MkrQ1-2023/2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2022/2023Förändring
Nettoomsättning5 0895 299-4,0%4 37616,3%
Organisk försäljningstillväxt, procent7
EBITA69657022,1%
EBITA-marginal13,7%13,0%
Rörelseresultat59548223,4%
Rörelsemarginal11,7%11,0%
Nettoresultat392432-9,3%34414,0%
Resultat per aktie, kronor1,401,2016,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet54728194,7%

Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons