Addnode rapporterar i linje med vinstvarningen

Publicerad

It-konsultbolaget Addnode redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebita-resultatet landade i översta delen av intervallet 100-110 miljoner kronor som angivet i vinstvarningen i slutet av förra månaden.

Omsättningen steg 4,4 procent till 1 554 miljoner kronor (1 489). Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (14).

Ebita-resultatet blev 110 miljoner kronor (154), med en ebita-marginal på 7,1 procent (10,3).

Som tidigare angivet hänvisas det svaga resultatet till en lägre nettoomsättning i divisionen Design Management. Därutöver har resultatet påverkats av kostnader för omstruktureringsprogram i division Product Lifecycle Management”, uppger vd Johan Andersson.

Justerat ebita-resultat blev 120 miljoner kronor (154).

Rörelseresultatet blev 56 miljoner kronor (101), med en rörelsemarginal på 3,6 procent (6,8).

Resultatet efter skatt blev 34 miljoner kronor (70), och per aktie 0,25 kronor (0,52).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 127 miljoner kronor (122).

”Det allmänna konjunkturläget präglas av osäkerhet. Efterfrågan från byggindustrin och arkitekter är lägre, från tillverkande industri är efterfrågan stabil men säljcyklerna är längre. Från kunderna inom fastighetsförvaltning och offentlig sektor är efterfrågan stabil”, säger Andersson.

Addnode, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning1 5541 4894,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent114-92,9%
EBITA110154-28,6%
EBITA-marginal7,1%10,3%
EBITA, justerat120154-22,1%
EBITA-marginal, justerat7,7%10,3%
Rörelseresultat56101-44,6%
Rörelsemarginal3,6%6,8%
Nettoresultat3470-51,4%
Resultat per aktie, kronor0,250,52-51,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet1271224,1%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons