Acuvi genomför företrädes- samt riktad emission

Publicerad

Mikromaskinsproducenten Acuvi siktar på att stärka sin balansräkning genom dels en företrädesemission men även en riktad emission. Totalt siktar företaget på att resa 50,1 miljoner kronor.

Företrädesemissionen, som är helt säkerställd, är på 27,8 miljoner kronor medan den riktade emissionen är på 22,3 miljoner.

”Emissionerna avses stärka Acuvis balansräkning och skapa utrymme att nyttja det momentum som finns på marknaderna i Tyskland och USA, och som ytterligare förstärkts i samband med det letter of intent till samarbets- och royaltyavtal med det tyska bolaget Nanos Instruments som nyligen kommunicerats. Under det kommande året avser Acuvi stärka sälj- och marknadsföringsinsatser både på den tyska och amerikanska marknaden”, motiverar företaget sina emissioner.

Totalt 40 procent kommer att gå till löpande verksamhet, 40 procent till utökad marknadsföring och försäljning, 10 procent till produktutveckling och 10 procent till stärkt balansräkning.

Villkoren för emissionen är som följer. Teckningskursen är 13 kronor per aktie för båda emissionerna. Varje aktie ger en teckningsrätt och tolv teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie. Teckningsperioden är 5-25 juni. Sista dag inklusive rätt till teckningsrätt är den 30 maj.

Acuvi har erhållit teckningsförbindelser från styrelse och ledning uppgående till cirka 5,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 18,5 procent av emissionslikviden i företrädesemissionen. Vidare har bolaget erhållit avsiktsförklaringar om cirka 3,7 miljoner kronor, motsvarande cirka 13,3 procent av emissionen från bland andra Handelsbanken Fonder. Därtill har man ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 22,7 miljoner kronor från tyska ShapeQ, motsvarande cirka 81,5 procent av emissionslikviden. Emissionen är således helt säkerställd. Emissionskostnaderna bedöms bli cirka 1,7 miljoner kronor.

Företaget genomför också en riktad emission om cirka 22,3 miljoner kronor till ShapeQ.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons