ABB och Tele2 rapportvinnare på stigande Stockholmsbörs, OMXS30-index ökade 0,5 procent

Publicerad

Stockholmsbörsen stängde högre efter en positiv avslutning på torsdagen. Dagen bjöd på flera tunga storbolagsrapporter, där ABB och Tele2 var rapportvinnare, medan EQT och Kinnevik föll på sina rapporter. Nordea steg något på sin rapport.

Vid stängningen var OMXS30-indexet upp 0,50 procent till 2 517,69.

Bäst utveckling bland börsens större industrisektorer hade telekom med en uppgång på 2,4 procent. Sämsta bransch var energi med minus 1,8 procent.

Bland de ledande aktierna, som ingår i OMXS30-index, steg Tele 2 6,7 procent medan ABB var upp 6,0 procent. Sämst utveckling hade Kinnevik med minus 4,9 procent medan Getinge noterades ned 1,7 procent.

Nordea Banks rörelseresultat kom in drygt 12 procent högre än analytikernas förväntningar. Intäkterna var något högre än väntat och det viktiga räntenettot var i linje med förväntningar. Nordea räknar med att uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent för helåret 2024, och siktar mot en lika stark lönsamhet under 2025. Aktien steg 0,8 procent

Kraft- och automationsbolaget ABB:s operativa ebita-resultat i första kvartalet var 3,5 procent högre än analytikernas förväntningar. Orderingången var bättre än väntat medan omsättningen var lägre än väntat. För helåret 2024 förväntar sig bolaget en positiv ”book-to-bill”, en tillväxt på cirka 5 procent i jämförbara intäkter, samt en operativ ebita-marginal på cirka 18 procent. Aktien klättrade 6,0 procent.

Teleoperatören Tele2:s underliggande ebitda-resultat och omsättning i första kvartalet kom in i linje med förväntningarna. Rörelseresultatet var därmed sämre än väntat. Bolaget upprepade sin guidning för 2024 och finansiella utsikter på medellång sikt. Aktien steg 6,7 procent.

Investmentbolaget Investor rapporterade ett justerat substansvärde på 299 kronor per aktie per den 31 mars, en ökning med 12 procent i första kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 15 procent, jämfört med 8 procent för SIXRX avkastningsindex. Aktien backade 0,2 procent.

Investmentbolaget Kinnevik tog en nedskrivning på 2 miljarder kronor i första kvartalet. Substansvärdet var 170,21 kronor vid kvartalets utgång. Bolaget investerade 510 miljoner kronor under kvartalet, varav 448 miljoner kronor i kärninnehaven. Kinnevik föreslår en extrautdelning på 23 kronor per aktie från försäljning av sitt innehav i Tele2. Kinnevik delar därmed ut hälften av intäkterna från försäljningen av Tele2. Aktien sjönk 4,9 procent.

Riskkapitalbolaget EQT ökade förvaltat kapital till 132 miljarder euro per den 31 mars. Vid årsskiftet var nivån på 130 miljarder dollar. Aktien sjönk 5,9 procent.

Bland övriga rapportbolag föll Arjo med 9,9 procent och Vitec tappade 5,5 procent medan AQ Group klättrade 10,5 procent och Fastpartner ökade 4,5 procent.

Bland de mindre bolagen lämnade bemanningsbolaget NGS Group en vinstvarning för det första kvartalet 2024. Preliminärt rörelseresultat, mätt som ebitda, uppgår till cirka -5,5 miljoner kronor för kvartalet. Aktien tappade 2,9 procent.

Handelsbanken sänkte sin kortsiktiga rekommendation för aluminiumbolaget Gränges till sälj, från tidgare behåll. Aktien sjönk med 4,9 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons