24Sevenoffice föreslår två nyval till styrelsen

Publicerad

Aktieägarna i affärssystembolagets 24Sevenoffice kallas till årsstämma onsdagen den 11 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Nyval föreslås av Staffan Herbst och Karin Lindberg som styrelseledamöter. Madeleine Lindblom och Henrik Vilselius har avböjt omval. Omval föreslås av Karl-Anders Grønland som styrelseordförande. Staale Risa föreslås väljas till vice styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons