Juridik Nyhet

Tandläkare gav hemliga patientuppgifter till marknadsföringsbolag

Taggar i artikeln

Försäkringskassan MyDentist
Publicerad
Uppdaterad

Göteborgsbaserade tandläkarbolaget MyDentist gav ett telemarketingbolag tillgång till journalsystem med sekretessbelagda patientuppgifter. Dessutom har bolaget begärt, och fått, flera miljoner kronor för mycket i patientersättning från Försäkringskassan, som nu sparkar ut MyDentist från det statliga systemet för tandvårdsstöd.

Anders Frick

Framöver kommer ingen patient hos My Dentist längre att kunna tillgodogöra sig högkostnadsskyddet för tandvård. Detta eftersom Försäkringskassan beslutat att avansluta My Dentist från systemet för statligt tandvårdsstöd. Bakgrunden är att Försäkringskassan noterat att bolaget gjort väldigt många patientslagningar hos My Dentist. Vid en närmare undersökning kom det fram att bolaget hade anlitat en underleverantör i form av en telemarketingfirma som fick tillgång till en del av journalsystemet. Det rapporterar GP. 

– My Dentist har sålt eller vidarebefordrat sekretessbelagda patientuppgifter till en tredje part. De här uppgifterna har då kunnat användas i marknadsföringssyfte. Det är ett väldigt allvarligt fel att använda personuppgifter på det här sättet, säger Joakim Rådeström, områdeschef på Försäkringskassan inom statligt tandvårdsstöd, till GP.

Konsekvensen blir därmed att de patienter hos My Dentist som väljer att fortsätta använda företaget inte får tillgång till vare sig högkostnadsskydd eller tandvårdsbidrag.

Annons

Försäkringskassan har också upptäckt att My Dentist har fått alldeles för hög ersättning från Försäkringskassan under perioden hösten 2019 till våren 2023 och kräver därför tillbaka 3,7 miljoner kronor. Detta är också något som ligger My Dentist i fatet – även om Försäkringskassan anser att fadäsen med de sekretessbelagda patientuppgifterna är värre.

– Vårdgivaren har haft återkrav på efterhandskontroller på mer än 3 miljoner kronor. Men sammanfattningsvis är vår bedömning att man allvarligt åsidosatt sina skyldigheter för tandvårdsstödet, säger Joakim Rådeström till GP.

My Dentist har å sin sida skickat ut ett jättelångt pressmeddelande i vilket man ifrågasätter Försäkringskassans avanslutning.

Annons

– Vi tar Försäkringskassans påpekanden på allra största allvar och uppmuntrar till att vi och andra aktörer i branschen granskas. Vi tycker dock att Försäkringskassans beslut är oerhört olyckligt då den problematik som anförs som grund till beslutet inte är bolagsspecifik för MyDentist, utan där MyDentist tvärtom visar sig vara bättre än branschens genomsnitt och proaktivt arbetat för att förbättra processer och rutiner på ett sätt som ska gagna hela branschen. Det känns också olyckligt att de kraftfulla åtgärder vi genomfört internt inte har noterats av Försäkringskassan, trots att vi löpande har efterfrågat en dialog med dem. Vi kommer att överklaga beslutet i domstol och välkomnar en oberoende och faktabaserad granskning. Med den är vi övertygade om att MyDentist kommer fortsätta vara anslutna till det statliga systemet för tandvårdsstöd, säger vd Almir Karahodza i pressmeddelandet.

 

Annons