Bank

Swedbank kallar in amerikanska processadvokater

Swedbank behöver betala ytterligare omkring 800 miljoner kronor för att hantera penningtvättsrelaterade utredningar varav en del går till en av USA:s främsta advokatbyråer inom tvistlösningsområdet.

Uppdaterad 2020-01-29
Publicerad 2020-01-28

Penningtvätt fick ännu en gång stort utrymme när Swedbank presenterade bokslutet för 2019 på tisdagsmorgonen. Över 1,1 miljarder kronor har plöjts ner i de olika utredningar och åtgärdsprogram som pågått sedan februari 2019. Vd Jens Henriksson bedömer att kostnaderna kommer att vara fortsatt höga även framöver. Det berättade han vid en telefonkonferens för media strax efter rapportsläppet:

– Vår bästa gissning det är att utredningskostnaderna i år kommer att ligga på 800 miljoner kronor, så något lägre, men det här är en siffra som är behäftad med väldigt stor osäkerhet.

Swedbank meddelar att man utökat det pågående åtgärdsprogrammet mot penningtvätt till 152 punkter, varav 67 är slutförda. Banken utökar också arsenalen av rådgivare med den amerikanska advokatbyrån Quinn Emanuel. Den processinriktade firman har representerat flera utländska banker i amerikanska tvister.

Quinn Emanuels roll beskrivs inte närmare i bokslutet men byrån har mycket goda kontakter i den amerikanska administrationen. Ett exempel på individnivå är chefen för Washington-kontoret, Michal Liftik, som gick till Quinn Emanuel 2017 efter tio år på olika topposter inom SEC. Han var bland annat juridisk rådgivare till tidigare SEC-chefen Mary Jo White.

Den största advokatnotan står dock Clifford Chance för. Byrån har varit involverad i penningtvättsutredningen sedan februari 2019 och kommer inom kort att lämna över en rapport till Swedbank. Planen är att banken ska presentera slutsatserna nära inpå att de svenska och estniska finansinspektionerna har kommit med sina sanktionsbeslut, vilket väntas ske under mars månad.

Exakt hur öppna Swedbank kommer att vara med Clifford Chance-utredningen är inte klart, men beskedet är att den inte kommer att publiceras i sin helhet.

– Jag har sagt att vi ska göra slutsatserna av Clifford Chance-utredningen offentliga. Och orsaken till att jag säger slutsatserna det är att det här är ett område som kringgärdas av en massa lagstiftning och regler och jag vill inte på något sätt bryta detta, säger Jens Henriksson.

På frågan om Swedbank har fått en totalsumma på misstänkt historisk penningtvätt uppger Jens Henriksson att han ännu inte fått ta del av vad som står i advokatrapporten.

Swedbank berättar dock mer i detalj om vilka delar som Clifford Chance har granskat. Enligt bokslutet täcker rapporten in följande områden:

• hur banken har arbetat med AML-frågor 

• brister i rutiner och processer 

• om, när och hur dessa brister har hanterats 

• omfattning och hantering av ej lämpliga högriskkunder 

• om och när ej lämpliga högriskkunder identifierats och avvecklats 

• eventuell exponering mot OFAC sanktioner

• hantering av intern och extern informationsgivning

• omfattning av transaktionsvolymer

• bedömningar av hur allvarliga upptäckta brister är

• ansvarsfrågor

När det gäller de amerikanska utredningar som pågår kring banken framkom inga nyheter i bokslutet. Eventuella sanktionsböter från USA skulle sannolikt hamna långt över de belopp som kan bli aktuella i Sverige och Baltikum. Swedbank väljer fortsatt att inte göra några reserveringar för bötesbelopp.

"Just nu är det inte möjligt att ge en tillförlitlig uppskattning av eventuell påföljd eller bötesbelopp som skulle kunna bli materiellt", skriver banken i bokslutet.

Platsannonser