Finans Nyhet

Sveriges BNP växte 2,2 procent

Publicerad

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 2,2 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period 2004, korrigerat för kalendereffekter. Det visar en första preliminär sammanställning av nationalräkenskaperna från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med första kvartalet i år ökade BNP med 0,6 procent.

Ekonomer hade, enligt Reuters, räknat med att BNP skulle växa med 0,6 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före och med 1,8 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Under första kvartalet var BNP-tillväxten i årstakt 1,7 procent, efter en upprevidering.

Annons

Hushållens konsumtionsutgifter steg under andra kvartalet med 2,7 procent, vilket bidrog med 1,3 procent till BNP-utvecklingen, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Exporten av varor och tjänster ökade med 3,8 procent och importen steg med 5,0 procent.

Kronan stärktes med 2 öre mot euron till 9:34 kronor, som en direkt reaktion på den oväntat starka BNP-siffran. Den tioåriga svenska obligationsräntan steg med 0,02 procentenheter till 3,23 procent.

Annons

TT

Annons