Finans Nyhet

Sverige paradis för fildelare

Publicerad

Sverige är musikbranschens mardrömsland. Runt om i världen har musikindustrin efter flera mödosamma år börjat få kontroll på den illegala fildelningen, men i Sverige skenar utvecklingen iväg. ”Nu får det vara nog”, säger Ifpi:s vd John Kennedy och polisanmäler 15 svenska fildelare.

Sverige pekas nu ut av den internationella musikbranschorganisationen Ifpi, som ett paradis för illegala fildelare. 1,1 miljoner svenskar ägnar sig åt fildelning och samhället har inte gjort något för att stävja den skenande brottsligheten. En av anledningarna anses vara den höga utbredningen av bredbandsuppkopplingar. Men det förklarar inte hela bilden eftersom Sydkorea har en liknande bredbandspenetration, och där har man via rättsliga åtgärder fått bukt på problemet.

Den svenska delen av Ifpi har in i det längsta undvikit att vidta rättsliga åtgärder, men nu är måttet rågat, anser Ifpi. De har i dag lämnat in bevismaterial mot 15 tyngre fildelare till rikskriminalen i Stockholm. Ifpi har i dag bara ip-numren till fildelarna och saknar därför information om vilka som ligger bakom brotten och var i landet de verkar ifrån.

Att den svenska musikindustrin blöder har nog inte undgått någon. På bara fyra år har branschen tappat 42 procent i omsättning och tusentals jobb har försvunnit från arbetsmarknaden. Uppskattningsvis har industrin förlorat 700 miljoner kronor som en följd av den illegala nedladdningen.

Annons

– Vi har försökt att informera ungdomar och deras föräldrar om konsekvenserna av illegal fildelning, men det är uppenbart att det inte har hjälpt, säger Ludvig Werner, ordförande för svenska Ifpi.

Trots ansträngningar har den svenska skivbranschen tappat 20 procent under första halvåret 2005.

John Kennedy är ändå hoppfull inför framtiden och tror att de rättsliga åtgärderna kommer att ge resultat i Sverige precis som det gjort på andra håll i världen.

Annons

Lika viktigt att få stopp på den illegala nedladdningen är det att öka den legala nedladdningen tror John Kennedy.

– Vi ser en fördubbling av den legala nedladdningen i år runt om i världen. Och tidigare illegala sajter som Napster och snart även Gokster ändrar sin affärsverksamhet och blir lagliga.

Parallellt med de svenska polisanmälningarna har Ifpi i dag vidtagit liknande åtgärder i Argentina, Singapore, Hongkong och Schweiz.

Annons

Annons