Finans Nyhet

Sverige klår Västeuropa

Publicerad

Den svenska tillväxten kommer fortsätta att klå den västeuropeiska under de närmaste tio åren. Västsverige blir draglok, enligt det brittiska prognosföretaget Experian.

I genomsnitt kommer svensk ekonomi att växa med 2,5 procent årligen under perioden 2005-2015. I de gamla västeuropeiska EU-länderna stannar tillväxten i snitt på 2,1 procent.

Stark privat konsumtion, hög produktivitet och högre sysselsättning än övriga västeuropeiska länder i snitt bidrar till den relativt sett bättre utvecklingen, enligt Experian.

Prognosföretaget gör även bedömningar av den regionala tillväxten. Västsverige och Småland, inklusive Gotland och Öland spås driva Sveriges tillväxt mest och väntas hamna bland Europas topp-30-regioner med årliga BNP-tillväxttal på 2,5-3 procent de närmaste tio åren.

Annons

Andra väntade snabbväxande regioner är Irland, södra England, västra Norge, stora delar av Spanien och Grekland för att nämna några.

Hela Norrland och delar av Mellansverige kommer att ha en långsammare ekonomisk utveckling med tillväxttal på runt 2 procent. Men ännu trögare ekonomisk utveckling väntas i Tyskland och stora delar av Italien med årliga tillväxttal kring 1 procent.

Även om den svenska tillväxten väntas bli bättre än i övriga Västeuropa kommer inte sysselsättningstillväxten att bli starkare. Precis som för de övriga gamla EU-länderna blir tillväxten av heltidsarbeten i genomsnitt 0,4 procent per år. Men om tillväxten väntas bli starkast i Västsverige så spås de nya jobben öka mest i Skåne och i Stockholmsregionen.

Annons

Experian spår att den öppna arbetslösheten ligger på 5,4 procent 2015 jämfört med 6,6 procent i Västeuropa i snitt, enligt EU:s statistikorgan Eurostats sätt att mäta.

TT

Annons