Finans Nyhet

Svenska fintechbolag står starka i krisen

Taggar i artikeln

Erika Eliasson
Publicerad
Uppdaterad

Enligt ny rapport från Swedish Fintech Association upplever 63 procent av de svarande fintech-bolagen positiva effekter av coronakrisen.

Olof Ehrs

Den svenska fintech-scenen står sig stark under krisen, det är huvudbudskapet i Swedish Fintech Associations senaste undersökning som publicerades under tisdagen.

Flera företag uppger däremot att det råder svårigheter att dra in nytt kapital samt att de statliga stödprogrammen är dåligt anpassade för de mindre teknikdrivna företagen. Att många investerare tagit ett steg tillbaka och avvaktar det ekonomiskt osäkra läget har drabbat företag som söker nytt kapital.

“SweFinTech har tidigare i krisen varnat för att de stödåtgärder regeringen utlyst inte nått ut till startup-sektorn. Exempelvis har reglerna för permitteringar varit snåriga och främst anpassade för traditionella affärsmodeller. Inom fintech har 72 procent av bolagen inte använt sig av permitteringsstödet av olika skäl”, skriver Sweden Fintech Association.

Annons

Av de tillfrågade fintech-bolagen uppger 93 procent att de har påverkats av coronakrisen. Krisen har påskyndat digitaliseringen i många branschen vilket för de svenska fintech-bolagen medför något positivt.

“Coronapandemin och dess konsekvenser har haft stora effekter på svenskt näringsliv, så även fintech-branschen. SweFintech kan nu rapportera om att fintech-branschen också påverkats av krisen, men att det inte genomgående är negativa effekter”, skriver de i rapporten.

Uppåt 63 procent av de svarande upplever positiva effekter av coronakrisen. Ett ökat fokus på fintech-bolagens tjänster samt den det ökade fokuset på digitalisering nämns som drivkrafter.

Annons

”Fintech-branschen är digital och skalbar och ser ut att klara krisen bra. Branschen kommer fortsätta skapa billigare och mer konsumentvänliga produkter och har potential för många arbetstillfällen framöver”, säger Erika Eliasson, ordförande Swedish Fintech Association, i en kommentar.

Annons