Finans Nyhet

Svensk it kan slås ut

Publicerad

Enligt Dataföreningen och analysföretaget Exidos nyutkomna bok ”IT i Sverige” hotas den svenska it-branschen av utflyttning till låglöneländer.

– Det råder två stora problem. Det ena är att det råder ett stort kundmissnöje med de svenska it-företagen, de lever helt enkelt upp till kundernas förväntningar. Det andra är att det börjat uppstå en off shore-marknad som blir mer och mer attraktiv för de svenska kunderna, säger Hans Werner på Exido, till Realtid.se

Enligt Hans Werner så har det länge funnits ett motstånd till att lägga ut it-tjänsterna på utländska företag.

– Utöver det geografiska avståndet har det funnits en språkbarriär som gjort att utvecklingen inte gått lika långt som i USA och Storbritannien. På grund av språket ha det där varit väldigt lätt att lägga ut tjänsterna till exempelvis indiska it-företag.

Annons

Då kostnaderna är mellan en fjärdedel och en tiondel av kostnaderna i Sverige tror Hans Werner att allt fler uppköpare av it kommer att vända sig utomlands, och då i första hand till Baltikum.

Vilken nivå ligger it-kompetensen på i de baltiska staterna?

– När det gäller ny teknik ligger de exakt lika långt framme som i Sverige. Svenska it-tekniker har dock ett större kunnande vad det gäller äldre teknik.

Annons

För att överleva på sikt måste de svenska företagen ta sig upp i värdekedjan, skriver Dataföreningen och Exido.

– Utveckling i it-sektorn följer den gängse utvecklingen i samhället. Volymproduktionen kommer att försvinna på grund av att våra ”löglöner” är relativt höga. Då gäller det att lyckas med det mer lönsamma arbetet som affärs- och prototyputveckling.

Är inte de mindre arbetsintensiva, vilket borde leda till att it-sektorn totalt sett minskar i antal anställda?

Annons

– Det behöver inte bli så. It blir allt mer integrerat i andra sektorer. Ta till exempel Electrolux som i dag är väldens största inköpare av processorer

Annons