Fonder

Svensk fondförmögenhet växer

Sedan föregående kvartal steg värdet med sex procent.

Publicerad 2016-02-19

Den svenska fondförmögenheten har ökat med 269 miljarder kronor, motsvarande tio procent, sedan fjärde kvartalet 2014.

Sedan föregående kvartal har den stigit med 165 miljarder kronor och uppgår till 3.040 miljarder kronor, enligt en sammanställning av Statistiska Centralbyrån.
Nettosparandets del uppgår till 49 miljarder kronor medan resten beror på ett ökat marknadsvärde.

Inflödet under fjärde kvartalet kom främst från finansiella företag, där en del utgörs av hushållens fondinnehav via premiepension och fondförsäkringar. Stora premiepensionsinsättningar gjordes även i det fjörde kvartalet, i likhet med föregpende år. Inflödet till segmentet uppgick till 29 miljarder kronor.

Svenska hushållens nettosparande fortsätter också att öka och uppgick till 3 miljarder kronor, där aktie- och blandfonder återigen var populära, enligt SCB. Vid årets slut hade aktiefonder fortfarande den absolut största marknadsandelen med strax under 50 procent, medan blandfonder nu gått om räntefonderna som den näst mest populära produkten. Räntefonderna föll och hade ett negativt nettosparande och har en andel på 14,5 procent.

Blandfondernas ökade popularitet innebär att marknadsandelen ökar till nästan 15 procent, enligt SCB. Även Fondbolagens förening noterade samma utveckling förra året vid lanseringen av den senaste årssammanställningen av Sveriges fondmarknad.

Även fond-i-fonder tog en större andel av marknaden och hade ett positivt inflöde.

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in