Finans Nyhet

Svagare vinst för Getinge

Publicerad

Medicinteknikföretaget Getinge redovisar trots ökad omsättning och orderingång sämre vinst för årets andra kvartal än i fjol.

Getinge redovisar en vinst före skatt på 304,2 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med en vinst före skatt på 358,1 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Omsättningen för perioden låg på 1.185 miljoner kronor, jämfört med 1 104 miljoner kronor i fjol.

Vi är nöjda med både företagets inriktning och de framsteg vi gör som koncern. Men det ekonomiska resultatet för det här kvartalet avspeglar inte det så väl, säger koncernchefen Johan Malmquist.

Orderingången ökade med 8,2 procent under andra kvartalet. Det har enligt Malmquist inte fått något genomslag i resultatet på grund av ökade kostnader. Expansionen i Kina, Indien, Ryssland och Latinamerika och förvärv av ett antal distributörer har bidragit till kostnadsökningen.

Annons

Enligt bolaget påverkar inte den svagare utvecklingen under andra kvartalet prognosen för helårsresultatet.

Vi förväntade oss en starkare tillväxt i Västeuropa, men den avvikelse som vi ser kompenseras mer än väl av aktivitetsnivåerna på de växande marknaderna, säger Malmquist.

TT

Annons

Annons