Finans Nyhet

Super-Jens med sin pirathemlighet

Publicerad
Uppdaterad

När Jens of Swedens grundare Jens Nylander klädde upp sig i pirattrikåer och förvandlades till superhjälten Super-Jens var det vissa som höjde på ögonbrynen.

Olle Blomkvist

De forna vännerna i Hudiksvall har inte glömt varför han lämnade den lilla staden hals över huvud – men Super-Jens blånekar. Realtid.se har kollat.

I våras reagerade Jens Nylander, vd för mp3-företaget Jens of Sweden och Jonas Birgersson, vd för bredbandsaktören Labs 2, mot Antipiratbyråns och kronofogdens razzia mot internetoperatören Bahnhof i Stockholm. Jens Nylander tyckte att kronofogden gick för långt i jakten på de som laddat ned musik.

Det var inte första gången han hade att göra med kronofogden.

Annons

– Godtrogna myndigheter låter lobbyister agera polis, dundrade Jens Nylander och Jonas Birgersson och JO-anmälde kronofogden.

Det var upptakten till Jens Nylanders nya roll som självutnämnd superhjälte. Vem skulle döpa sig själv till Super-Jens om inte Jens Nylander?

Företagare har svårt att komma till tals i tv, men Jens Nylanders genidrag öppnade vägen för tv-intervjuer. Han axlade en roll likt en idealistisk politiker, ungdomsterapeut – och ”superhjälte”.

Annons

”Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta…”

Men en Bonnierkille reagerade mot Jens Nylanders nya skepnad.

–Så såg jag Jens Nylander sitta i tv och försvara nedladdning. Men vad säger karln tänkte jag. Det var ju precis det han anklagade oss för. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta, säger Bonnierkillen som vill vara anonym.

Bonnierkillen jobbade tidigare på KontorsCenter, ett småföretag i Hudiksvall med 20 anställda, 35 mil norr om Stockholm. Han minns razzian mot bolaget där Jens Nylander jobbade fram till en månad före tillslaget för drygt fyra år sedan.

Annons

Antipiratorganisationen BSA hade fått ett tips om att Hudikbolaget saknade licenser för en mängd Microsoftprogram. Den 27 november 2000 fattade tingsrätten i Hudiksvall beslut om en så kallad intrångsundersökning. BSA hade målat upp att nu var man hack i häl på en av landets stora piratkopierare. Tingsrätten skrev i sitt protokoll:

”Sökandena (det vill säga BSA som ombud för Microsoft och Autodesk) har till stöd för sin talan åberopat bl. a. att det p.g.a. uppgifter som lämnats av en tidigare anställd hos KontorsCenter framgår att KontorsCenter systematiskt installerar datorprogram i datorer som bolaget förfogar över utan att tillräckligt antal erforderliga licenser förvärvats och att det därför skäligen kan antas att KontorsCenter begår upphovsrättsintrång i särskilt angiven programvara till vilken upphovsrätten tillkommer sökandena… Enligt sökandena kan ifrågavarande programvara lätt skaffas undan, förstöras eller förvanskas, varför beslut om sökt åtgärd bör meddelas utan KontorsCenters hörande… Beslutet gäller omedelbart.”

38 fogdar undersökte 39 datorer

Klockan 13:05 tisdagen den 28 november 2000 gjorde sammanlagt 38 tjänstemän från kronofogdemyndigheten entré i KontorsCenters fyra lokaler i Hudiksvall och i grannstäderna Söderhamn, Bollnäs och Gävle, för att undersöka totalt 39 datorer.

–Det var sjukt. De stormade in och vår it-chef Mikael Andersson kom fram till mig efter ett par minuter och sa ”De har redan loggat in”. De hade alltså lösenorden och det var bara han och Jens Nylander som hade tillgång till dem, säger Bonnierkillen.

Razzian i Hudiksvall leddes av kronokommissarie Åke Lusth. Men han har lett mer komplicerade operationer.

–När vi gjorde en kvarstad på 700 kor utanför Falun för några år sedan krävdes det helt andra resurser. Då anlitade vi koskötare. Kor är lättare att fånga förutsatt att man vet var de befinner sig, säger Åke Lusth, i dag på kronofogdemyndigheten i Falun, till Realtid.se.

Razzian mot Hudikbolaget var den första intrångsunderökningen för kronofogden i Gävleborg och Dalarna och Åke Lusth erkänner i efterhand att de hade ett ”överskott på bevakare på varje förrättningsställe”.

–Fogden hade handritade kartor på lokalerna med datorerna utritade, och till och med en idiot kan känna igen Jens handstil. Vi konfronterade Jens med uppgifterna och han sa att han hade blivit lovad av BSA att han skulle få vara anonym, säger Bonnierkillen.

Inga rundningsmöjligheter för BSA

Advokaten Agne Lindberg, juridiskt ombud för BSA Sverige, var självkritisk i en kommentar efter razzian.

– Vi trodde att det var ett större antal piratkopior. Om vi hade vetat hur det låg till hade vi nog inte gjort ett tillslag, sa han till Computer Sweden 2001.

Tingsrätten skrev i sitt beslut att uppgifterna kommer från en före detta anställd. Har ni hittat något sätt att runda det problemet sedan dess?

–Nej, några rundningmöjligheter har vi inte, säger Agne Lindberg, till Realtid.se.

Får tingsrätten reda på vilka era uppgiftslämnare är innan den fattar beslut om razzia?

–Ja oftast, men det finns exempel när de inte fått det.

Är det ett problem för BSA när en av era tipsare identifieras, i till exempel Hudiksvall så är det bara en person som matchar beskrivningen ”en före detta anställd” med den kunskapen?

–Lovar vi anonymitet så håller vi det. Men det är alltid ett problem om någon bakvägen kan identifieras, och det går det inte att göra något åt. Om det var Jens of Sweden i det här fallet kommer jag varken att bekräfta eller dementera, säger Agne Lindberg.

När Super-Jens dök upp på fullt allvar för två veckor sedan och kritiserade den nya hårdare upphovsrättslagen som riksdagen klubbade, var det tillsammans med riksdagsmannen Johan Linander från centerpartiet. Men Johan Linanader tycker inte att det är för lätt för BSA att få igenom intrångsundersökningar mot småföretag.

– Reglerna är bra som de är. Men domstolen måste få reda på vem som har lämnat uppgifterna, säger Johan Linander, till Realtid.se.

Och det fick den.

Jens Nylander utpekad av advokat

KontorsCenters advokat, Claes Felländer på advokatbyrån Schürmann & Grönberg i Stockholm, lämnade en utförlig rapport till Hudiksvalls tingsrätt den 20 december 2000:

”Anmälarens uppgifter är felaktiga. Autodesks och Microsofts intrångsundersökning grundar sig på en anmälan från Jens Nylander, en tidigare anställd på KontorsCenter. Jens Nylander är 21 år och har under de senaste 5–6 åren arbetat på ferier hos KontorsCenter. Det är Jens Nylander som ritat skisserna över KontorsCenters kontor, vilka skisser bifogats ansökan om intrångsundersökning. Det är också Jens Nylander som lämnat de uppgifter som återges i det av jur kand Christoffer Wallin (från BSA) upprättade intyget.

De uppgifter som Jens Nylander lämnat är direkt felaktiga. KontorsCenter förnekar med bestämdhet att företaget, såsom anges i ovan nämnda intyg, låtit inventera sitt programvaruinnehav och sedan av kostnadsskäl underlåtit att köpa in fler licenser för att täcka de brister som framkommit vid inventeringen. Påståendet är utan grund och saknar med hänsyn till KontorsCenters goda resultat all trovärdighet.

’Tjalla – och tjäna en kvarts miljon.’ Autodesk och Microsoft är medlemmar i BSA (Business Software Alliance), som är världsomspännande organisation som bekämpar illegal användning av programvara inom näringsliv, myndigheter och organisationer. BSA utlovar i en kampanj belöning till de som lämnar tips om misstänkta brott mot upphovsrättslagen. Belöning uppgår till tio procent av det eventuella skadestånd som det anmälda företaget kan komma att tvingas att betala. Den högsta belöning som en tipsare kan kvittera ut är 250.000 kronor. Det ligger nära till hands att anta att Jens Nylanders initiativ och uppgifter starkt påverkats av denna möjlighet att erhålla belöning.

Jens Nylander är måhända en duktig datatekniker, men hans omdöme och uppträdande har förorsakat KontorsCenter en hel del problem. Under senare tid har det förekommit så allvarliga incidenter att det inte varit möjligt för KontorsCenter att låta honom delta i uppdrag hos kunder. Problemen nådde sin kulmen i juni år 2000 när Jens Nylander i samband med att han slutade sin anställning olovligen tog med sig en av KontorsCenters datorer. Så snart KontorsCenter upptäckte tillgreppet tvingade bolaget honom att lämna tillbaka datorn. Även denna händelse har säkerligen bidragit till Jens Nylanders obefogade anmälan.

Intrångsundersökningen har beviljats med stöd av uppgifter ifrån en ung man vars trovärdighet i högsta grad kunnat ifrågasättas. Han har uppenbarligen drivits till att lämna sina uppgifter av möjligheten att tjäna stora pengar och av en önskan att hämnas på sin forne arbetsgivare.”

Så skrev Claes Felländer då. I dag avböjer Claes Felländer att kommentera händelsen, för att han inte känner till den tidning jag ringer ifrån.

Så jag frågar vad han har för mp3-spelare istället.

– Inte en Jens of Sweden i alla fall, säger Claes Felländer, som varit Ingmar Bergmans advokat.

”Vi var dömda på förhand”

KontorsCenters omsättning på 35 miljoner sjönk med tio procent året efter razzian.

– I en liten stad som Hudik var vi dömda på förhand, säger Bonnierkillen.

Vi refererar uppgifterna från advokat Claes Felländer på advokatbyrån Schürmann & Grönberg om att du tipsade BSA om piratkopior hos din före detta arbetsgivare. Ångrar du den grejen?

– Det där hade inte jag nånting med att göra, säger Jens Nylander, till Realtid.se.

Vad var det som hände där i Hudiksvall?

–Jag var anställd där ett antal år och slutade långt innan det där hände. Den som var dataansvarig var en annan kille. Sen gjorde jag lumpen. Det är dryga 7 år sedan. Jag är 26 nu, säger Jens Nylander, och medvetet eller omedvetet förlägger han händelsen längre tillbaka i tiden än det i själva verket var.

Claes Felländer hävdade att Jens Nylander var ute efter BSA:s belöning. Men BSA skrev till tingsrätten och bemötte spekulationerna:

”BSA har vid två tillfällen drivit kampanjer där den som lämnar information till BSA som leder till att ersättning betalas till BSA, kan erhålla 10 % av ersättningsbeloppet. Den första pågick från den 23 september 1999 t o m den 31 december 199, den andra inleddes den 9 november 2000 och avslutas den 15 februari 2001. Uppgifterna om KontorsCenter har lämnats till BSA under mellanperioden av dessa kampanjer.”

Jens bitter på BSA, hävdar Bonnierkillen

–Jag tror Jens är ganska bitter på BSA. Han blev lovad anonymitet av BSA, men han blev utlämnad och fick inte ett krona, säger Bonnierkillen.

Men för KontorsCenter kom det en vändning.

–Vi blev friade men det tog ett halvår, säger Bonnierkillen.

Jag ringer upp KontorsCenters ägare, Nils-Olof Franklin för en kommentar.

Varför gjorde ni en uppgörelse med BSA och betalade 50.000 kronor istället för att domstolen?

–Det var väl ingenting i sammanhanget. De ställde krav på 1,2 miljoner och stämde oss för att vi saknade licenser för 91 program. Men de fick backa och det slutade med att vi fick en uppgörelse där vi betalade 50.000 kronor där vi fick intyg på att vi hade licenser på allt och noll kronor i skadestånd. Och BSA fick stå för alla advokatkostnader, säger Nils-Olof Franklin.

Vad har du att säga om Jens i dag?

–Jag vill inte ha något mer med honom att göra. Han fick låna min Porsche och gick som en son i huset, säger Nils-Olof Franklin.

Och vad har du för mp3-spelare?

–En iPod.

Annons