Juridik Nyhet

Studentbostäder får avslag i förvaltningsrätten 

Taggar i artikeln

Studentbostäder
Dunker, Claes LindqvistDunker, Claes Lindqvist
Publicerad
Uppdaterad

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Studentbostäders överklagande i förhållande till redovisad mervärdesskatt.

Finwire

I november 2021 erhöll Studentbostäder ett beslut från Skatteverket avseende omprövning av redovisad mervärdesskatt hänförlig till entreprenadarbeten genomförda under perioden 2016-2020, under den tid då bolagets verksamhet bedrevs under företagsnamnet Prime Living. Enligt omprövningsbeslutet uppgick kravet på bolaget om ytterligare skatt och skattetillägg till sammanlagt 50 miljoner kronor. Beslutet överklagades 2022 av Studentbostäder.

Den nu meddelade domen innebär att Skatteverkets beslut om ytterligare skatt och skattetillägg står fast. Studentbostäder avser att överklaga domen. Ett beslut om eventuell avsättning om 50 miljoner kronor kommer att fattas i samband bolagets bokslutskommuniké 2023 efter vidare analys.

Annons