Finans Nyhet

Storvinst för Melker Schörling

Publicerad

Investmentbolaget redovisar ett resultat efter finansnetto på 938 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Realtid.se

Det går att jämföras med året innan då bolaget redovisade en förlust på minus 647 miljoner kronor.

Utdelningsintäkter från aktier landade på 404 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 314 miljoner kronor. Värdeförändringarna på aktier var 560 miljoner kronor, jämfört med året innan då det låg på minus 955 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 935 miljoner kronor, jämfört med året innan då resultatet låg på minus 646 kronor.

Annons

Substansvärdet var 183 kronor per aktie, jämfört med fjolåret då det låg på 114 kronor. Den 18 augusti var substansvärdet 126 kronor per aktie, vilket är en minskning med 27 procent sedan årsskiftet.

– Första halvåret 2011 utvecklades väl för majoriteten av våra bolag. Överlag har samtliga bolag en god finansiell styrka och agerar på intressanta marknader, säger vd Ulrik Svensson i en kommentar.

– Under perioden uppgick den organiska tillväxten till plus 15 procent vilket är en bättre utveckling än under föregående år. De växande volymerna har fortsatt genererat ökad vinst och det fokus som flertalet av bolagen har mot tillväxtmarknader har bidragit till en god tillväxt och marginal, fortsätter han och berättar även att man gjort ett flertal framgångsrika förvärv under det första halvåret.

Annons

Förvärven har varit starkt resultatdrivande och det vägda genomsnittet för rörelseresultatet, exkluderat jämförelsestörande poster uppgick till plus 73 procent, enligt bolaget.

Under maj fick aktieägarna smaka på framgångarna då cirka 146 miljoner kronor delades ut. Under andra kvartalet i år erhöll koncernen cirka 374 miljoner kronor (exklusive minoritet) i utdelning från portföljbolagen.

Annons