Finans Nyhet

Storförlust för problemtyngda Concent

Taggar i artikeln

Concent fastigheter halvårsrapport
Ett av Concents projekt i Norrtälje hamn. Foto: Concent
Publicerad

Fastighetskoncernen Concent har det fortsatt motigt och redovisar en kraftig förlust för det första halvåret 2017. En strukturaffär har under perioden räddat bolaget från konkurs. "Jag har inga kommenterar", säger vd:n Björn Sahlström till Realtid.se. Concents aktier faller med över 22 procent på rapporten.

Concents rörelseresultatet försämrades ytterligare till -131,9 miljoner kronor (-35,3), medan nettoresultatet blev -189,7 miljoner (-58) under årets första sex månadet. Det egna kapitalet uppgick till -116,2 miljoner (452,1) och soliditeten till -19,7 procent.

Concents aktie hade vid lunchtid på tisdagen fallit med 22,22 procent på NGM/NTF-börsen. Den handlades med en köpkurs på 0,381 kronor och en säljkurs på 0,490 kronor.

– Jag har inga ytterligare kommenterar till rapporten än det som står i vd-ordet, säger bolagets vd Björn Sahlström när Realtid.se når hon på telefon på tisdagsmorgonen.

Annons

Det har varit ett rörigt halvår för Concent. Under våren slutade Henrik Gidmark som vd för att istället bli vd för Nordlandia Fastighetsutveckling. Och i mars lämande Gustaf Leijonhufvud sitt uppdrag som styrelseledamot efter att han och ledamoten Björn Sahlström – som numera också är vd – hade olika uppfattningar om Concents framtid, enligt rapporten.

Concent sköt även upp utdelningen av preferensaktier under det första kvartalet på grund av "bolagets ansträngda likviditet inte möjliggjorde genomförandet av dessa utbetalningar". Man tvingades också sälja merparten av koncernens projektportfölj till det nystartade och Jool Invest-kontrollerade Grundingen Fastighets AB. Något Realtid.se berättat om tidigare.

– Vi tar över 16 stycken projekt. Det är lite svårt för mig att uttala mig om vad portföljen är värd men vi känner oss trygga med att i nuvarande struktur säkerställa att skuldinnehavare erhåller sitt investerade kapital åter då vi har åtagit oss att konvertera 50 miljoner kronor till EK, sa Tom Olander, CEO på Jool Capital Partner, till Realtid.se i början på april i år.

Annons

I samband med transaktionen konverterade Jool-koncernen samtliga sina fordringar mot Concent, vilka uppgick till 50 miljoner kronor. Fodringshavare kunde också ombilda sina skuldfordringar mot nyemitterade aktier i Grundingen. Som en del i uppgörelsen kunde Concent dessutom plocka hem ett förskott eller en så kallad likviditetsfinansiering på 37 miljoner kronor för att kunna betala av en del av sina lån.

"Koncernens skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett strukturaffären. Styrelsen kom efter noga överväganden fram till att strukturaffären var den enda möjligheten för bolagets överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar", skriver vd Björn Sahlström i sitt vd-ord.

Dotterbolaget Concent Utveckling Holding 3 AB hade under det första kvartalet inte heller möjlighet att genomföra en räntebetalning på grund av bolagets ansträngda likviditet.

Annons

"Enligt villkoren för obligationslånet innebär den uteblivna betalningen att lånet kan komma att sägas upp i förtid på begäran av obligationsinnehavarna", framgår det av rapporten.

Concent har tidigare aviserat en transaktion gällande Barents center, en galleri på 50.00 kvadratmeter som är under uppförande i Happaranda. Gallerian skulle ha stått klart i februai i år, men färdigställandet har skjutits på framtiden och således även transaktionen. Målet är dock fortfarande att affären ska kunna genomföras, vilket också beskrivs som en förutsättning för "bolagets forsatta drift".

Concent är noterat på NGM/MTF-börsen. Den 27 juli 2015 nådde aktien sin topp. Den handlades då för 17,5 kronor för att i oktober rasa ned till 6,9 kronor. Sedan dess har den, frånsett några uppgångar, fortsatt sin kräftgång.

Annons