Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Asset Management
Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Asset Management. Foto: Storebrand Asset Management
Fonder

Storebrand snabbast växande kapitalförvaltaren i Norden – Hållbara fonder bakom tillväxten

Storebrands tillväxt fortsätter in i 2021 med en kraftig ökning av förvaltat kapital under det första kvartalet.

 

Uppdaterad 2021-04-28
Publicerad 2021-04-28

Storebrand Kapitalförvaltning är Nordens snabbast växande kapitalförvaltare enligt data från AMWatch. Fjolårets snabba tillväxt fortsätter under 2021 med en ökning av förvaltat kapital på 25 miljarder norska kronor under årets första kvartal. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi är mycket nöjda med det starka första kvartalet. Hållbarhet är fortfarande en stark drivkraft för tillväxt likaså det ökade intresset för alternativa investeringar som fastigheter, Private Equity, Private Debt och infrastruktur, säger Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Asset Management, i en presskommentar.

Hållbara fonder har vuxit mer än dubbelt så snabbt som andra fonder under de senaste fem åren, säger Storebrand. Detta omfattar nya fonder men även befintliga fonder somintegrerat hållbarhet. Hållbara fonder har dessutom överlag presterat bättre, och till i genomsnitt en lägre avgift. Totalt 69 procent av Storebrand Asset Managements förvaltade kapital är klassat som artikel 8 eller 9 enligt SFDR (inklusive fondbolagen SPP Fonder, Delphi Fonder och SKAGEN) från och med första kvartalet 2021.

– Kapitalet som investerats i hållbara fonder har ökat kraftigt de senaste fem åren, och vi ser samma trend i våra egna inflöden. Förra året rankades Storebrand Asset Management som den snabbast växande Asset Managern i Norden (AMWatch), och våra förvaltade tillgångar växte med 15,7 procent, framför allt tack vare vårt hållbarhetstänk. I takt med att våra kunder i större utsträckning önskar diversifiera sina portföljer har intresset ökat för alternativa investeringar som fastigheter, Private Equity, Private Debt och infrastruktur. Våra kunder kräver dessutom att alla tillgångsslag ska förvaltas hållbart, och här har vi för avsikt att fortsätta att ligga i framkant.

Totalt uppgår det förvaltade kapital vid utgången av första kvartalet till 987 miljarder norska kronor, motsvarande en ökning  med 19 procent jämfört med första kvartalet 2020. Det totala kapitalet i fossilfria fonder uppgår till 375 miljarder norska kronor, mot 273 miljarder för första kvartalet  2020. Kapital investerat i så kallade lösningsbolag har även det ökat, till 25,6 miljarder norska kronor för första kvartalet 2021 jämfört med 9,7 miljarder norska kronor motsvarande kvartal i fjol. 

Storebrand Asset Management skrev under Net Zero Asset Managers Alliance-initiativet tillsammans med 42 investerare i slutet av mars.

Platsannonser

Logga in