Finans Nyhet

Storbritanniens och Tysklands BNP ökar

Publicerad

Båda ländernas BNP steg med 0,5 procent under det tredje kvartalet i år i förhållande till det föregående kvartalet.

Realtid.se

För Storbritanniens räkning var ökningen 0,5 procent högre än motsvarande kvartal förra året, medan ökningen för Tysklands del var 2,6 procent enligt dagsjusterad statistik. Detta enligt Nyhetsbyrån Direkt, som refererar till Bloomberg.

För Storbritanniens räkning låg BNP-höjningen i linje med analytikernas förväntningar.

Nästan detsamma kan säga gälla Tyskland, där man hade räknat med en ökning på 2,5 procent, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Annons

Annons