Finans Nyhet

Storbankerna säljer UC till finska Asiakastieto

Taggar i artikeln

UC
Publicerad

De fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB säljer kreditupplysningsbolaget UC. Köpare är det finska kreditinformationsbolaget Asiakastieto.

Realtid.se

Priset för UC uppgår till cirka 3,5 miljarder kronor.

UC och Asiakastieto kommer därmed tillsammans bilda ett av de ledande företagen inom affärs- och kreditinformation på den nordiska marknaden med digitala tjänster och datainnovation i fokus, skriver bankerna i pressmeddelanden nu på tisdagsmorgonen.

Den nya koncernen är noterad på Nasdaq i Helsingfors.

Annons

Även Länsförsäkringar och Danske Bank säljer sina jämförelsevis mindre andelar av UC till Asiakastieto.

“Affären innebär att Handelsbanken erhåller 2 161 178 aktier i Asiakastieto, motsvarande cirka 9 procent av aktierna i bolaget samt 24,2 miljoner euro kontant. Handelsbanken kommer att fortsätta – tillsammans med övriga ägare – ha ett särskilt inflytande i UC:s styrelse, vad det gäller hantering av kundregister och kunddata. Det innebär att Handelsbanken tar ansvar och säkerställer att kreditinformation och kunddata även fortsättningsvis hanteras på ett korrekt sätt”, skriver Handelsbanken i ett pressmeddelande.

SEB äger 28 procent av aktierna i UC och kommer att erhålla 2 441 920 aktier i Asiakastieto motsvarande 10.2 procent av bolaget samt cirka 0,3 miljarder kronor kontant. Bankens ägande i den nya koncernen är långsiktigt. För banken innebär försäljningen en realisationsvinst på cirka 0,9 miljarder kronor som förväntas resultatföras under andra kvartalet 2018.

Annons

“De båda företagen har redan idag liknande affärsmodeller, gemensamma nordiska värderingar och en gedigen historisk utveckling. Sammanslagningen förväntas skapa en starkare position på marknaden, bättre tillväxtmöjligheter och möjlighet att snabbt kunna erbjuda kunderna innovativa och kostnadseffektiva tjänster både på den lokala marknaden och på en övergripande nordisk marknad”, skriver SEB i sitt pressmeddelande.

Nordea äger 26,1 procent av aktierna i UC och kommer erhålla 2 303 315 aktier i Asiakastieto, motsvarande 9,6 procent av aktierna, samt 268 miljoner kronor kontant. 

”För Nordea innebär försäljningen en realisationsvinst på omkring 890 miljoner kronor, baserat på Asiakastietos stängningskurs den 23 april 2018 om 27,30 euro per aktie, vilken förväntas resultatföras under andra kvartalet 2018”, skriver Nordea.

Annons

Swedbanks ägande i UC uppgår till 20 procent av aktierna och banken kommer erhålla 1 765 669 aktier, motsvarande 7,4 procent av Asiakastieto samt 200 miljoner kronor kontant. 

”För Swedbank innebär försäljningen en realisationsvinst på omkring 670 miljoner kronor som förväntas resultatföras under andra kvartalet 2018”, skriver Swedbank.

Förvärvet av UC och försäljningen av aktierna är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Annons