Finans Nyhet

Stjärnadvokaternas kuppförsök

Publicerad
Uppdaterad

I mitten av förra veckan försökte stjärnadvokaterna Fredrik von Baumgarten, vd på Vinge, Peter Danowsky och förre riksdagsmannen Rolf Åbjörnsson och företrädare för sju advokatbyråer att med fickorna fulla med fullmakter ta makten över Advokatsamfundets kärna, Stockholmsavdelningen.

Olle Blomkvist

Från Vinges sida är missnöjet med Advokatsamfundet känt sedan tidigare. För ett år sedan skärpte samfundet de etiska reglerna och krävde att affärsbyråer aldrig skulle företräda mer än en budgivare vid så kallade controlled auctions, budgivningar vid företagsförvärv, som Realtid.se skrev om i oktober. Det är etiska regler som alla följer nu.

Reglerna är en motsvarande skärpning för affärsjuristerna, som de regler som för tre år sedan gjorde att brottmålsadvokater vid samma kontor inte längre får företräda mer än en misstänkt.

För Vinge kostar de skärpta etiska reglerna tiotals miljoner kronor per år. Men inte bara det.

Annons

– Det är ett oproportionerligt intrång i advokatfirmans affärsverksamhet. Det är en sorts verksamhetsförbud, sa Vinges vd Fredrik von Baumgarten till DI.

Det var på Advokatsamfundets årsmöte i onsdags som det stormade in mer än 70 oanmälda ledamöter. De 110 som var anmälda undrade vad som var på gång. Enligt uppgifter till Realtid.se hade personerna bakom Stockholmsupproret så pass många fullmakter att de kunde skyffla hem en majoritet i voteringar.

– Vi som är med i det här Stockholmsupproret representerar hälften av alla affärsjurister i Stockholm. Jag och Peter Danowsky och personer från Vinge började prata om det för ett halvår sedan, säger Rolf Åbjörnssson, advokat på Setterwalls, tidigare riksdagsman för kristdemokraterna fram till 2002.

Annons

Men frågan är känslig.

– Setterwalls står inte för det här, utan det är jag personligen, säger Åbjörnsson.

Planen var att välja in en majoritet av egna kandidater i Stocksholmsavdelningen fullmäktige. Något som skulle bädda för att i nästa steg ta makten över förbundet. Det skulle också leda till att Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg skulle tvingas avgå.

Annons

På Stockholmsupprorets hemliga lista finns advokaterna Peter Danowsky och Johan Lidbeck, från Danowsky & Partners, Fredrik von Baumgarten, Christina Kokko, Bertil Villard och Björn Edgren från Vinge, Jörgen Durban och Martin Börresen från Linklaters, Wilhelm Lüning och Olof Nilsson från Cederquist, Rolf Åbjörnsson från Setterwalls, Lars Wenne från Hamilton, Göran Åseborn från White & Case samt Peter Törngren och Anders Lindow.

Anne Ramberg var en av dem som blev tagen på sängen.

– Det väckte en oerhört stark reaktion från ledamöterna på mötet, och Stefan Lindskog, vår ordförande, kritiserade Fredrik von Baumgarten och de andra för det som vi uppfattade som ett kuppförsök, säger Anne Ramberg till Realtid.se.

Det väckte också förvåning att det i många fall dök upp personer som aldrig tidigare engagerat sig i samfundet.

– Vi vill engagera oss mer i samfundet, det behöver moderniseras, säger Jörgen Durban, vd på Linklaters.

Han erkänner samtidigt att ”det var nästan tio år sedan vi från vår firma var engagerade i samfundet”.

Linklaters utpekas också som en av byråerna som förlorar intäkter på de hårdare reglerna. Jörgen Durban sa i höstas att varje situation helst borde bedömas var för sig.

Hårdare svenska regler gör att de stora affärsjuridikbyråerna riskerar att tappa i konkurrensen med byråer från exemplevis Frankrike, Tyskland och Storbritannien, där det inte är lika hårt.

För Setterwalls del, som har årsintäkter på cirka 250 miljoner kronor jämfört med Vinge med intäkter på cirka 800 miljoner kronor, ser Rolf Åbjörnsson saken från andra sidan.

– Vi har inget intresse av att driva frågan om controlled auctions, tvärtom. Det är mycket möjligt att vi med de strängare reglerna får fler uppdrag och Vinge färre, säger Rolf Åbjörnsson.

Istället betonar Rolf Åbjörnsson andra saker.

– Vi är missnöjda med en del förhållanden och vi vill ha större inflytande. Det rör både jävssituationer och en del advokattekniska frågor om hur samfundet sköts.

– Samfundet har stött slakten av små tingsrätter, vilket är en rättspolitisk katastrof. Som riksdagman har jag också varit missnöjd med samfundet. Samfundet har misslyckats att skapa opinion i rättspolitiska frågor, säger Åbjörnsson.

I Stockholmsupproret finns också inslag av missnöje med att den största affärsjuridikbyrån, Mannheimer & Swartling, fått för stort inflytande. Allt ifrån personfrågor som att Anne Ramberg bor ihop med Claes Lundblad, delägare på Mannheimer Swartling, och att Axel Calissendorff har för stort inflytande i valberedningen, till att Mannheimer Swartling låg bakom de skärpta etiska reglerna och utnyttjat det i eget syfte.

Men Stefan Lindskogs moteld fick upprorsmakarna att lägga ned stridsyxan.

Realtid.se ringer upp Fredrik von Baumgarten på söndagskvällen:

Varför fullföljde ni inte kuppförsöket på årsmötet i onsdags?

– Vi kunde ha gjort en kupp men vi avstod. Vi hade en majoritet av rösterna, men vi gick med på en kompromiss, säger Fredrik von Baumgarten på Vinge.

Varför då?

– Vi tror att det räcker med den här markeringen. Vi kommer att lämna in en del viktiga motioner till fullmäktige.

Ska du vara med och träffa valberedningen?

– Ja, valberedningen har stämt träff med oss i början av veckan.

Mötet med valberedningen ska gå ut på att Stockholmsupproret ska få in en representant i valberedningen och att det ska resultera i Stockholmsupproret får in många flera personer i fullmäktige. Hur många återstår att se. Årsmötet, som inte kunde fullföljas i onsdags, ska fortsätta efter påsk, den 5 april.

Upprorsmakarna från Stockholm lovar uppträda städat.

Jörgen Durban vill inte heller kalla det för kuppförsök:

– Det finns inget krav på att anmäla sig i förväg, det är ett oegentligt synsätt.

Rolf Åbjörnsson är en av få i Stockholmsupproret som varit aktivt engagerad i Advokatsamfundet, 1994-97 var han ordförande för Stockholmsavdelningen.

– Samfundet är inte van vid sådana här demokratiska inslag, säger han.

Varför ändrade du inte på det du var missnöjd med då du var ordförande för Stockholmsavdelningen?

– Jag misslyckades då, säger Åbjörnsson.

Annons