Annons

Annons

Stendörren levererar starkt resultat

Fastighetsbolaget Stendörrens andra kvartal bidrog till ett starkt halvårsresultat 2018. Ett resultat för perioden som hamnade på 175 (104) miljoner kronor vilket är en ökning på 65 procent, enligt halvårsrapporten 2018.

Stendörren, som sedan april i år, handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista, ser potential i det breddade ägandet som kan möjliggöra fortsatt utvidgning av verksamheten.  Bolaget har under halvåret fokuserat på att stärka projektorganisation med nya medarbetare för att möta den ökande investeringsvolymen som det starka uthyrningsarbetet medfört.

Vårt målmedvetna arbetssätt ledde till att bolagets B-aktier, efter tre år som noterat bolag, sedan den 10 april 2018 handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista för medelstora bolag. Vi ser redan att noteringen på huvudlistan markant ökat intresset för vår aktie från såväl svenska som internationella institutioner och fonder. Den breddade ägarbasen skapar ännu bättre förutsättningar för bolagets långsiktiga kapitalförsörjning och bolagets fortsatta expansion, säger vd Fredrik Brodin Stendörren Fastigheter AB

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 249 (224) miljoner kronor
  • Driftnettot ökade med 11 procent till 166 (150) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 77 (69) miljoner kronor
  • Periodens resultat ökade med 65 procent till 175 (104) miljoner kronor motsvarande 6,30 (3,78) kronor per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 330 (109)  miljoner kronor motsvarande 11,89 (3,94) kronor per aktie

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons