Finans Nyhet

Statliga jobb flyttar utomlands

Publicerad

Nästan 29.000 jobb har försvunnit i de största statligt ägda företagen sedan millennieskiftet, visar TT:s granskning. Samtidigt har flera statliga storbolag vuxit kraftigt – i utlandet.

TT har undersökt hur antalet anställda har utvecklats under perioden 1999-2004 i de tio personalmässigt största företag som till minst 20 procent ägs av svenska staten.

Flest jobb har försvunnit i Telia Sonera. Medelantalet anställda i Sverige har minskat med cirka 14.000 sedan millennieskiftet. Det är inte bara personalneddragningar som ligger bakom. Det forna telemonopolet har också genomfört omfattande utförsäljningar av verksamhet, både före och efter samgåendet med sin finländska motsvarighet Sonera.

I Posten har medelantalet anställda minskat med drygt 6.000, till följd av besparingar och försäljningar av bland annat Postgirot och Postfastigheter AB.

Annons

Även i SJ har över 6.000 anställda försvunnit – och det även om Green Cargo och Swedcarrier, vars verksamheter ingick i det gamla tågmonopolet, räknas in i 2004 års personalstyrka.

Kraftiga personalminskningar har också skett i Samhall, som sysselsätter personer med funktionshinder. 2003 hade medelantalet anställda minskat med över 4 000 jämfört med 1999, och minskningen fortsatte 2004. Det beror delvis på att funktionshindrade slussats vidare till andra jobb, men också på neddragningar bland övriga anställda och lägre nyrekrytering.

Flygbolaget SAS har också minskat på den svenska personalstyrkan, medan exempelvis Vattenfall och Apoteket har ökat antalet anställda i Sverige. Netto har medelantalet anställda i de tio företagen minskat med nästan 29.000.

Annons

Samtidigt blir svenska staten, indirekt, en allt viktigare arbetsgivare utomlands.

I Vattenfall har antalet anställda i utlandet ökat från några hundra till tiotusentals, främst genom företagsköp i Tyskland. Även Telia Sonera har som bekant stått för en kraftig utlandsexpansion. Bland de mindre statliga företagen har exempelvis Vin & Sprit vuxit kraftigt utanför landets gränser.

TT

Annons

Annons