Finans Nyhet

Staten säljer Apoteksgruppen till baltiskt bolag

Taggar i artikeln

Apoteket
Publicerad

Regeringen har beslutat att sälja Apoteksgruppen Holding till den baltiska apotekskedjan Euroapotheca. Köparen får betala 1,69 miljarder kronor för aktierna i bolaget.

Euroapotheca är en internationell apotekskedja med cirka 450 apotek i Baltikum, Polen och Ukraina. Apotekskedjan är marknadsledande i Litauen, omsätter cirka 350 miljoner euro och har cirka 3 000 anställda.

– När vår regering tillträdde var det självklart att adressera frågan om en mer välfungerande apoteksmarknad. Apoteksgruppen har sedan 2014 fullgjort uppdraget det fått av riksdagen. Idag fungerar bolaget som ett servicebolag till de enskilda apoteksägarna med ett ägande begränsat till en procent i respektive apotek. Det finns inga skäl för staten att ha ägande i två konkurrerande verksamheter utan vi vill fokusera på att utveckla det statligt ägda Apoteket AB. Vår uppfattning är att Apoteksgruppen utvecklas bättre utan en statlig ägare och vi är därför väldigt glada över att idag kunna presentera en ny ägare som är villig att utveckla bolaget och kedjan vidare, säger näringsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Euroapotheca förvärvar 100 procent av aktierna i Apotekgruppen Holding, vilket även ger tillgång till holdingbolagets enprocentiga ägande i de anslutna medlemsapoteken.

Annons

Apoteksgruppen Holding grundades 2010 med uppdraget att planera och genomföra bolagiserings- och transaktionsprocessen avseende 150 av Apoteket AB:s apotek till småföretagare samt att skapa en serviceorganisation som skulle stödja småföretagarnas drift av apoteken. Sedan 2014 agerar bolaget på marknadsmässiga villkor och utan något av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag.

Apoteksgruppen är en frivillig apotekskedja som består av totalt 189 apotek, vilka ägs av cirka 180 egenföretagare. Apoteksgruppen Holding är Apoteksgruppens serviceorganisation, som stödjer och samordnar egenföretagarna. Intäkterna består bland annat av serviceavgifter från medlemsapoteken. Bolaget omsätter drygt 270 miljoner kronor och har ungefär 60 medarbetare.

Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Annons

Handelsbanken Capital Markets har varit statens finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl statens juridiska rådgivare under försäljningen.

Rothschild & Co har varit finansiell rådgivare, Hammarskiöld & Co juridisk rådgivare och PwC rådgivare inom revision, skatt och kommersiella frågor åt Euroapotheca i samband med affären.

Annons