Fastigheter

Starkt kvartal för Catella

Andra kvartalet 2019 är ett av Catellas starkaste kvartal intäkts- och rörelseresultatsmässigt, enligt delårsrapporten.

Publicerad 2019-08-23

De totala intäkterna under andra kvartalet 2019 uppgick till 688 miljoner kronor, en ökning med 14 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. 

”Andra kvartalet 2019 är ur ett historiskt perspektiv ett av Catellas starkaste kvartal intäkts- och rörelseresultatsmässigt”, framgår det av rapporten. 

Rörelseresultatet uppgick till 164 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om 38 procent i jämförelse med andra kvartalet 2018. 

”De historiska satsningar vi genomfört, där fokus har varit att växa förvaltat kapital, framträder i detta kvartal där både fasta intäkter ökar och den potential som finns i vår intäktsmodell i form av rörliga intäkter slår igenom. Detta trots uteblivna rörliga intäkter inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds”, skriver vd och koncernchef Knut Pedersen i rapporten.

Under det första halvåret uppgick de totala intäkterna till 1 142 miljoner kronor, jämfört med 1 046 miljoner kronor samma period i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till 226 miljoner kronor, jämfört med 200 miljoner kronor samma period i fjol.

Platsannonser