Fastigheter

Stark rapport från Eastnine

Förvaltningsresultatet ökade med mer än sju gånger jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Eastnine ser fortsatt tillväxt på kontorsmarknaderna i Tallin, Riga och Vilnius.

Publicerad 2019-05-15

Eastnine presenterar delårsrapport för det första kvartalet 2019. Av rapporten framgår det att hyresintäkterna ökade med 48 procent till drygt 2,9 miljoner euro. Ökningen beror huvudsakligen på förvärv och färdigställande av det tredje tornet i 3Burės i Vilnius. Jämförbara hyresintäkter minskade med 11 procent på grund av minskad uthyrningsgrad.

Uthyrningsgraden uppgick till 92 procent.

”Nordiska banker är viktiga för kontorsefterfrågan i Baltikum och tillhör Eastnines största hyresgäster. Det är shared-service verksamheter som driver tillväxten av arbetstillfällen och ett flertal nordiska banker väljer att växa sina shared-service enheter i Tallinn, Riga och Vilnius”, säger vd Kestutis Sasnauskas i en kommentar. 

I februari blev Danske Bank hyresgäst och tecknade i april ett utökat avtal om 4 300 kvadratmeter i 3Burės som ligger i affärsdistriktet i Vilnius.

Driftnettot för Eastnine ökade till cirka 2,7 miljoner euro, jämfört med cirka 1,4 miljoner euro samma period i fjol.

Förvaltningsresultatet ökade till cirka 1,28 miljoner euro jämfört med 0,15 miljoner euro samma period i fjol.

”Förvaltningsresultatet ökade med 17 procent jämfört med föregående kvartal och mer än sju gånger jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten kommer från förvärv och slutförd nyutveckling, och förväntas fortsätta när vi tillträder, förvärvar och utvecklar fler fastigheter”, säger vd Kestutis Sasnauskas i en kommentar. 

Eastnine, som är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007, har länge arbetat med att gå från ett diversifierat östeuropeiskt investmentbolag till ett renodlat fastighetsbolag, vilket ska uppnås innan slutet av 2020. I portföljen finns dock Melon Fashion Group kvar. I Ryssland ökade MFG sin försäljning med 20 procent men försämrade sitt resultat i det första kvartalet. Onlineförsäljningen ökade samtidigt med 55 procent på årsbasis och utgjorde 16 procent av kvartalets totala försäljning. 

Platsannonser