Juridik Nyhet

Stämmer Norstedts Juridik för misskrediterande marknadsföring

Taggar i artikeln

JP Infonet Norstedts Juridik
Publicerad

Norstedts Juridik stäms nu av konkurrenten JP Infonet, som anser att Norstedts Juridiks marknadsföring har varit förminskande, nedsättande och misskrediterande mot såväl JP Infonet som andra leverantörer inom branschen.

Anders Frick

Norstedts Juridik ger bland annat ut Sveriges Rikes Lag och en mängd annan juridisk information. Dessutom konkurrerar man med JP Infonet när det gäller rättsdatabaser och andra rättsinformationstjänster som licensieras till myndigheter, kommuner och företag.

Enligt JP Infonet har Norstedts Juridik i sin marknadsföring försökt förmå kommuner att ogiltigförklara eller säga upp avtal som de har ingått med JP Infonet om rättsdatabas- och rättsinformationstjänster. Därför har JP Infonet nu lämnat in en stämning mot Norstedts Juridik till Patent- och marknadsdomstolen.

Knäckfrågan som domstolen behöver ta ställning till är om Norstedts Juridik har använt vilseledande marknadsföringspåståenden eller inte.

Annons

”Norstedts Juridik påstår bl.a. felaktigt att kommunerna har direktupphandlat rättsdatabas- och rättsinformationstjänster från JP lnfonet i strid med lagen om offentlig upphandling och att kommuner som tecknat avtal med JP lnfonet får tillgång till sämre tjänster till ett högre pris jämfört med om kommunerna istället hade tecknat avtal med Norstedts Juridik”, skriver JP Infonet i stämningsansökan och tillägger:

”Norstedts Juridiks tonläge vid kontakterna med kommunerna, som företrädesvis skett per e-mail och via telefon, har ofta varit högt och aggressivt” – påståenden som Alexandra Åquist, vd Norstedts Juridik, förnekar för Realtid:

– Vi har under lång tid levererat juridisk information till marknaden och vi känner att det som beskrivs i stämningsansökan inte alls överensstämmer med den återkoppling som vi generellt får i dialog med kunderna, säger Alexandra Åquist till Realtid.

Annons

I stämningsansökan lyfter JP Infonet fram ett stort antal exempel på situationer då bolaget anser att marknadsföringen har gått överstyr. I majoriteten av dessa exempel så är det e-postkorrespondens från en av Norstedts Juridiks storkundssäljare, som lyfter fram bolagets rättsdatabas JUNO.

Enligt Alexandra Åquist agerar Norstedts Juridik inte alls marknadsstörande på så sätt som JP Infonet beskriver. Att marknadsföringen skulle vara ”förminskande, nedsättande och misskrediterande” vänder hon sig emot, men däremot är hon öppen för att göra justeringar av marknadsföringsmetoderna.

– Vi uppdaterar ständigt vår affärsprocess när det behövs, men i dagsläget avvaktar vi domstolens bedömning, säger Alexandra Åquist.

Annons

Enligt Kajsa Palmberg, affärs- och marknadschef på JP Infonet, skapar Norstedts Juridiks marknadsföring en osund konkurrens.

– Det är inte OK att Norstedts Juridik använde vilseledande påståenden i sin marknadsföring, för det skapar en osund marknad. Vi vill att varje användare ska få tillgång till sådana verktyg som de behöver, men det måste avgöras på en korrekt faktagrund, säger Kajsa Palmberg till Realtid.

Hon tillägger att det framförallt är en av Norstedts Juridiks storkundssäljare som verkar sticka ut när det gäller den misskrediterande verksamheten.

– Hela poängen med stämningsansökan är att detta ska upphöra. Det är en liten marknad och för oss är det viktigt med juste konkurrens, säger Kajsa Palmberg.

Norstedts Juridik är sedan 1997 ett eget bolag och har inte längre någon koppling till Norstedts förlag. Bolaget köptes 2018 av Karnov Group och omsatte det senaste verksamhetsåret 330 miljoner kronor. JP Infonet omsatte samtidigt 90 miljoner kronor.

Annons