Finans Nyhet

Stamcells-boom trots politiskt motstånd

Publicerad

Företag och forskningsinstitutioner världen över ansöker om patent på nya upptäckter inom stamcellsforskning i rasande fart. Detta trots den avvaktande inställningen från lagstiftare.

Enligt en undersökning från den brittiska advokatfirman med specialisering på patenträtt, Marks & Clerk, har över 3.000 patentansökningar lämnats i världen under de fem senaste åren. Under femårsperioden har även antalet ansökningar fördubblats. USA, Japan, Australien och Storbritannien står får de flesta ansökningarna.

Utöver de ledande universiteten är flera internationella läkemedelsbolag med på Marks & Clerks lista över de tio främsta patentansökarna. Däribland Johnson & Johnson, Roche, Pfizer och danska Novo Nordisk.

– Det är uppenbart att industrin inte avskräckts av den fientliga politiska miljön. Företagen räknar helt enkelt med att de flesta länderna kommer att anamma en mer liberal policy när väl det goda resultatet av forskningen når ut till allmänheten, säger en av författarna till rapporten, Claire Irvine, till brittisk media.

Annons

Mark & Clerks undersökning publiceras i samband med en konferens om bioteknik i Philadelphia i USA. Konferensen samlar hela 20.000 forskare, företagare och politiker. De politiska restriktionerna inom forskningen anses bli den hetaste debattpunkten under konferensen. Bland annat kommer det att diskuteras huruvida den amerikanska kongressen kommer att försöka utvidga forskningsanslagen till stamcellsforskning på mänskliga embryon under hotet om ett veto från president Bush.

Forskningen på mänskliga embryon står för en fjärdedel av den totala stamcellsforskningen världen över. Men på grund av det politiska motståndet utgör den bara 15 procent av forskningen i USA, medan den i Storbritannien utgör hela 40 procent.

Annons