Finans Nyhet

Spetz med rätt att skära

Publicerad

Uppdraget var glasklart från Erik Penser och styrelsen. Banken skulle gå igenom ett riktigt stålbad. Idag, knappt ett halvår senare och nära 70 personer färre, blickar nye vd:n Joachim Spetz endast framåt.

Då Realtid.se träffar honom sker intervjun i det klassiska sedelrummet. Rummet är bara ett av flera exempel på grundarens stora intresse att samla på sig prylar.

Då Realtid.se frågar om det endast är de riktigt penningstinna kunderna som hamnar i just sedelrummet och vilka som i så fall hamnar i exempelvis rummet med 1.142 sparbössor kan inte Joachim Spetz ge något riktigt svar.

Han började på Erik Penser Bank våren 2009 och gick in som vd vid maj 2011. Det var ingen tvekan om vad som skulle genomföras:

Annons

– Jag hade ett tydligt mandat att genomföra rejäla kostnadsbesparingar, men sedan måste man vara ödmjuk inför uppgiften. Det handlar ändå om personer som måste hitta sina arbetsuppgifter utanför banken och det är alltid tuffa besked att komma med även som ny vd, säger Joachim Spetz.

Då Joachim Spetz gick in som vd för Erik Penser Bank hade banken cirka 170 anställda. Idag, knappt ett halvår senare har man gått igenom ett riktigt stålbad och är strax över 100 personer. Det har inte handlat om några naturliga avgångar, utan mer klassiska avgångspaket.

Enligt Joachim Spetz är detta också den främsta orsaken till att banken gjorde en förlust på 60 miljoner kronor för det tredje kvartalet i år samt en förlust på 120 miljoner kronor för årets första nio månader:

Annons

– En stor del av vår förlust är tagna kostnader i form av extraordinära omstruktureringskostnader, säger han.

Hur uppsägningspaketen ser ut vill han egentligen inte gå in på mer än att det handlar om klassiska sådana.

Joachim Spetz har gjort något som kan liknas vid en klassisk resa inom finansbranschen (enda undantaget är kanske att han inte har tagit sin civ. ek-examen vid Handelshögskolan i Stockholm, utan vid Linköpings universitet). Det var också vid just Linköpings universitet som han fick kontakt med Conni Jonsson, sedermera vd på EQT.

Annons

Conni började som analyschef på Robur och då bolaget behövde ytterligare en analytiker föll valet på Joachim Spetz. Och på den vägen är det.

Det dröjde heller inte länge förrän Robur upptäckte att Joachim Spetz var ett riktigt chefsämne. Han fick roller som analyschef, aktiechef och till slut även ställföreträdande vd. 12 av de 14 år som Joachim Spetz tillbringade vid Robur innehade han olika chefsroller. Därefter bar det av till Handelsbanken som vd för Handelsbanken Fonder.

Han gick in där år 2000. Det vill säga samma år som hela världen oroade sig för vad millennie-buggen skulle orsaka. Inte minst inom finansbranschen. Men med facit i hand vet alla vad som skedde – ingenting.

Joachim Spetz kan verkligen inte anklagas för att vara någon hoppjerka, utan han tillbringade nio år i sin roll som vd för Handelsbanken Fonder. Men till slut var det ändå dags att gå vidare och det var då han började på Erik Penser Bank:

– Jag känner mig stolt över att få jobba åt Erik Penser och jag skulle vilja jobba där fram till min pension, säger Joachim Spetz.

En stark grundare kan ibland ha en tendens att låta sina idéer genomsyra hela verksamheten och på så sätt kväva kreativitet hos olika medarbetare. Men i sin vd-roll upplever inte Joachim Spetz något sådant från Erik Pensers sida:

– Jag känner att jag och ledningen har full frihet att agera. Det gäller även i relationen med vår ordförande – den före detta Skandia-chefen Hans-Erik Andersson. Sedan har jag naturligtvis mycket kontakt med både Erik Penser och Hans-Erik Andersson, säger Joachim Spetz.

Han inledde sin bana vid Erik Penser som chef för Kapitaförvaltningen, men då det i slutet av maj stod klart att Peter Melbi skulle avgå fick han en förfrågan om att ta över vd-skapet. Men även om han har Erik Pensers förtroende att leda en bank som betraktas som lite av en insititution i Sverige har han ännu inte hunnit få någon inbjudan till Erik Pensers gård i England:

– Han åker mest till Sverige och hjälper oss med bland annat kundbearbetning, säger Joachim Spetz.

Som vd för Erik Penser Bank blir det självklart långa arbetsveckor, men helgerna är ändå oftast arbetsfria. Då tillbringar han nämligen inte bara tid med familjen, utan ägnar sig också åt sitt andra stora intresse i livet – tennis.

I sin ungdom spelade han på ganska hög nivå och tävlade exempelvis i skoltennis i USA. För tio år sedan valde han att ta upp tennisen på nytt. Han spelar bland annat seriematcher och möter ofta kända namn inom finansbranschen. Den senaste gången han mötte Christer Gardell var för ett par veckor sedan. Då vann Joachim Spetz:

– Det är många i finansvärlden som är duktiga på att spela tennis. Jag är med i ett lag för herrar över 45 ute på Lidingö där jag bor. Men jag och Christer Gardell är jämna så det råkade bara bli så att jag vann sist, säger Joachim Spetz.

Vem i finansbranschen är allra värst att möta i tennis?

– Anders Hultin på Nordic Capital är grymt bra. Det gäller även Martin Persson, som tidigare var på Investors tradingavdelning. Deutsche Banks Norden-chef Jan Olsson är också väldigt bra, säger Joachim Spetz.

Hur hinner du med familjelivet om du både jobbar hårt och sedan lägger en hel del tid på tennisen?

– Även om det kan bli lite mycket ibland går det oftast bra, säger Joachim Spetz.

När det gäller det rent affärsmässiga är det inte sällan kundträffar av olika karaktär på kvällar. Vilka kunder bolaget har vill han inte gå in på med hänsyn till banksekretessen, men kunder inom Privatbanken har 10 miljoner kronor och uppåt att placera.

– Sammantaget riktar vi oss till kunder som har mer pengar än genomsnittet, säger Joachim Spetz.

Banken erbjuder alltifrån förvaltning och rådgivning till rena depåtjänster. För det sistnämnda krävs inte lika mycket medel att tillgå. Utöver detta riktar sig banken framförallt till små och medelstora företag. Sedan händer det att ett större bolag blir kund – ett färskt sådant exempel rör kanadensiska gruvbolaget Semafo:

– Det är den börsvärdemässigt största noteringen på Stockholms-börsen sedan Husqvarna noterades år 2006. Så det är vi naturligtvis stolta över, säger Joachim Spetz.

Han tycker att konkurrensen inom finansbranschen är hård och räknar med fortsatt konsolidering framöver:

– Det är ett antal aktörer som är borta. HQ, Ålandsbanken, som har omprofilerat sig, samt delar av Öhmans är sålt. Inom just aktiehandel där man lever på courtage-intäkter räknar jag med att det för branschen blir tal om ytterligare anpassningar och kostnadsbesparingar framöver, säger Joachim Spetz.

Själv har han redan agerat i frågan och valt att lägga ned den egna trading-avdelning:

– Det var inte så att vi gjorde stora förluster, men den dagliga intjäningen var för låg för att bära våra kostnader. Dels hade vi kvalificerad personal som kostade mycket pengar, dels hade vi relativt höga transaktionskostnader och dessutom hade vi kostnader för att drifta och sköta systemen, säger Joachim Spetz.

Det var inte så att era kunder krävde att ni skulle lägga ned tradingen. Det vill säga att det är ett lite opportunt beslut?

– Beslutet skedde uteslutande på grund av ekonomiska realiteter. Sedan är det väl klart att en minskad riskexponering kan uppfattas positivt hos våra kunder, säger Joachim Spetz.

Det talas även om att er analysavdelning är så gott som borta stämmer detta?

– Nej, vi har sex personer inom den avdelningen. Men några personer har försvunnit. Bland annat en översättare. Så nu skriver vi bara våra analyser på svenska, vilket våra kunder tycker är utmärkt, säger Joachim Spetz.

Han medger visserligen att förlusten för Q1-Q3 var rejäl, men påpekar att man måste bena ut vad som är vad och att det ändå ytterst handlar om kostnader för att genomföra olika omstruktureringar. Resultatet har inte låtit vänta på sig:

– Under oktober har vi gjort ett positivt resultat. Räknat från och med 1 oktober och jämfört med årsskiftet har vi sänkt vår kostnadsnivå med 40 procent. Då måste man betänka att oktober kanske inte är den mest lysande inäktsmånaden med tanke på läget på marknaden. Så det ser helt klart ljusare ut framöver, säger Joachim Spetz.

Vilka är era kasskor?

– Vi har en etablerad rådgivningsaffär vare sig det gäller privatpersoner eller institutioner. Sedan har väl corporate finance-delen överraskat mest positivt i år. Strukturerade produkter är också ett viktigt område. Vi har också en Privatbank/Kapitalförvaltning där vi idag förvaltar ca 4,5 miljarder kronor, säger Joachim Spetz.

Han tycker att det är svårt att egentligen värdera hur den ekonomiska oron påverkar banken:

– Vi kan naturligtvis ge våra kunder en uppfattning om hur vi tror att att aktiemarknaden kan påverkas framöver. Men vi kan inte påverka de stora frågorna i omvärlden. Så det är bara att hoppas att det löser sig snarare än senare, säger Joachim Spetz.

Men tror du att det blir ännu värre innan det blir bättre?

– Jag tror att man får förbereda sig på det ja, säger Joachim Spetz.

Han vill dock lägga in en brasklapp och den är att det inte nödvändigtvis innebär att aktiemarknaden får en dålig utveckling, här styr ju också värderingen som kommit ned rejäl under hösten:

– Företag kan anpassa sina kostnader och komma väl ur krisen. Det får man inte glömma, säger Joachim Spetz.

Han tycker dock att ett riktigt oroande tecken är att konjunkturutvecklingen ser sämre ut än vad den gjorde för sex månader sedan. Något som innebär att skulddrabbade länder får ännu tuffare att sänka sina skulder:

– Det är en riktig rävsax man sitter i, skulderna växer och BNP faller, säger Joachim Spetz.

Ett ljus i mörkret är ändå att problemen är geografiskt betingade. Det vill säga Sydeuropa har det riktigt tufft, medan Nordeuropa fortfarande står ganska starkt. Han tycker också att utvecklingen i regioner som Asien och Sydamerika ser positiv ut:

– Svenska företag har av hävd en stark ställning i dessa regioner sedan många år tillbaka, säger Joachim Spetz.

Förra veckan blev Anders Borg utsedd till främsta finansminister i EU. Joachim Spetz är inte sen att lovprisa hans insatser:

– I början av 1990-talet hade vi stora problem med budgetunderskott och liknande. Det har vi inte idag. Det är också bra för finansbranschen att vi har så låga räntor som vi har idag , säger Joachim Spetz.

Erik Penser Bank har inga planer på att rekytera några personer inom den närmaste tiden. Enligt Joachim Spetz kan sådana behov möjligen uppstå först nästa år.

Annons