Sparräntorna hänger inte med

Taggar i artikeln

SCB Sparränta
Finansinspektionen, banker, bolån Foto: ttFinansinspektionen, banker, bolån Foto: tt
Publicerad
Uppdaterad

Den genomsnittliga räntan för nya bolån har på ett år stigit från 1,32 till 3,35 procent. Räntan på hushållens spar- och lönekonton har dock inte riktigt hängt med i uppgången, visar ny statistik från SCB.

Finwire

– Samtidigt som bolåneräntorna har trefaldigats har den genomsnittliga räntan på löne- och sparkonton ökat från 0,08 till 0,55 procent på ett år, säger Gustav Jonason, nationalekonom på SCB.

Skillnaden mellan snitträntan på bolån och snitträntan på inlåning, med villkor och fria uttag, är nu 2,8 procentenheter, senast skillnaden var så stor var i november 2011.

Det är hos storbankerna som skillnaderna mellan bolåneräntan och räntan för inlåning på löne- och sparkonton är störst. De senaste siffrorna i oktober visar också att snitträntan på konton med fria uttag är 0,75 procentenheter högre hos övriga banker, till exempel nischbanker.

Annons

I SCB:s finansmarknadsstatistik redovisas varje månad hushållens genomsnittsränta för nya insättningar till banker, som ingår i gruppen monetära finansinstitut, MFI. Totalt hade hushållen en inlåning till MFI på 2 668 miljarder kronor i oktober. Hushållen har lånat 4 892 miljarder kronor totalt, varav 4 036 miljarder kronor är lån till bostäder.

I statistiken redovisas även den genomsnittliga räntan på nya avtal för utlåning till hushållen. Lån till hushåll delas in i bostadslån, konsumtionslån och övriga lån.

Annons