Finans Nyhet

Sören Holmberg

Publicerad

Valforskare vid Göteborgs universitet. Börjar det bli för sent för socialdemokraterna att vända opinionen nu?

– För sent är det nog inte. De har en stark valmaskin och en tradition av att komma starkt under valåret, men som det ser ut nu måste de öka mer än deras genomsnittliga ökning på 1,3 procentenheter under valåret. Det kan nog bli tufft. Å andra sidan har de gjort starka ökningar förr. 1968 under Pragvåren är ett bra exempel på det (socialdemokraterna ökade det året med 8 procentenheter. Reds. anm).

Vad talar för att socialdemokraterna ska kunna öka mer än sitt historiska snitt under valåret?

– Det finns en mycket större rörlighet i väljarkåren i dag än tidigare, vilket gör att möjligheten att hämta in ett underläge är större.

Annons

– Moderaterna har också en tradition av att tappa under valåret, men som det ser ut nu har de råd att tappa mer än sitt historiska snitt på minus två procentenheter.

– En annan trend som talar för regeringsskifte är att europeiska regeringar brukar tappa under valår. Att socialdemokraterna skulle kunna återupprepa reptricket från förra valet är kanske mindre troligt.

Har socialdemokraterna en felaktig strategi?

Annons

– Moderaterna har helt klart gjort det svårare för regeringen att peka ut dem som högerspöke på grund av Reinfeldts sväng mot mitten. Det bästa för socialdemokraterna vore om moderaterna höll fast vid de 65-procentiga ersättningsnivåerna.

Kan man dra några paralleller till valet 1991?

– Då gjorde socialdemokraterna än mycket stark valspurt, men det räckte inte hela vägen. Fast då låg de fyra eller fem procentenheter lägre än vad de gör i dag.

Annons

Hur stor skuld anser du att Persson har till socialdemokraternas dåliga opinionssiffror?

– Hans popularitet minskar stadigt och är på väg ned mot samma låga nivå som på 90-talet. Det gör väl inte situationen bättre för partiet, men samtidigt är det inte personlighet som väger tyngst hos de svenska väljarna. Det är istället sakfrågor och ideologi som avgör var svenskarna lägger sina röster.

Annons