Slår ihop kassarna – ny Coopjätte bildas

Taggar i artikeln

Coop
Publicerad
Uppdaterad

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) och dess butiksdrivande dotterbolag Coop Butiker & Stormarknader (CBS) går samman och bildar från och med den 1 januari 2025 Coop Östra. Meta Persdotter, nuvarande vd för CBS, blir vd i det nya bolaget.

Realtid.se

Sammanslagningen och namnändringen genomförs huvudsakligen i syfte att stärka medlemsnyttan och Coop Östra i regionen genom att dra nytta av synergier mellan bolagen i en gemensam organisation. Det framgår av ett pressmeddelande.

2015 förvärvade Konsumentföreningen Stockholm (KfS) en tredjedel av det då KF-ägda Coop Butiker & Stormarknader (CBS). 2022 förvärvades resterande två tredjedelar. KfS blev därmed 100 procents ägare av CBS och har sedan dess verkat parallellt med CBS med fokus på koncernfrågor, ägarstyrning och aktiviteter riktade mot för föreningens drygt 1,3 miljoner medlemmar i Stockholm, Södermanland, Uppsala och Östergötland. CBS har ansvarat för försäljning och drift av koncernens nära 200 butiker.

KfS styrelse beslutade om sammanslagningen och om ny vd den 8 maj och förslaget till namnändring klubbades på KfS stämma den 25 maj. Styrelseordförande för Coop Östra blir Kerstin Wallentin (tidigare styrelseordförande för KfS) och vd blir Meta Persdotter (tidigare vd för CBS). Lars Ericsson, tidigare vd för KfS och styrelseordförande för CBS, fortsätter i Coop Östra som senior rådgivare från 2025. Det nya gemensamma bolaget träder i kraft den 1 januari 2025, medan namnändringen av Konsumentföreningen Stockholm till Föreningen Coop Östra sker snarast möjligt.

Annons

– Att vi nu samlas under samma namn är ett styrkebesked och en lika efterlängtad som naturlig evolution av verksamheten. Jag är stolt, glad och ödmjuk över förtroendet och möjligheten att få leda verksamheten vidare, säger Meta Persdotter, vd på Coop Butiker & Stormarknader i en skriftlig kommentar.

Namnet Coop Östra är utvecklat för att representera verksamhetens geografiska läge liksom att anknyta till namnstrukturen hos övriga föreningar inom Coop i Sverige.

Annons