Finans Nyhet

”Släpp kvinnorna fria”

Publicerad

”Släpp fångarna fria och sluta förtryck alla som jobbar i kvinnodominerade branscher.” Det ryter Gösta Jedberger, ordförande i föreningen Vårdföretagarna. I dag presenteras sju förslag som ska förenkla för anställda inom vårdsektorn att starta och driva eget.

Ingen bransch är så omgärdad med så många regler och inskränkningar som den kvinnodominerade vårdsektorn. Det hävdar föreningen Vårdföretagarna och presenterar nu en rad förslag som ska bidra till att fler kvinnor väljer att utveckla affärsidéer och skapa vinst inom välfärdssektorn.

Ett av förslagen går ut på att det ska bli lättare att få en F-skattsedel.

– Vi hade ett fall som gällde en sjuksköterska i Linköping. Hon drev verksamhet i egen regi men hade bara en uppdragsgivare, nämligen landstinget. Det innebar att skattemyndigheten ville betrakta henne som anställd vilket innebar att hon inte kunde få F-skattsedel, säger Gösta Jedberger.

Annons

Ett annat förslag är att förenkla möjligheten till tjänstledighet.

– Det är oerhört viktigt för att vårdanställda ska våga prova starta eget företag. Går det inte ska det finnas möjlighet att gå tillbaka till jobbet inom kommunen eller landstinget.

Men enligt Vårdföretagarna är det inte lagar och regler som är det största problemet, det är den ”ideologiska spärren”.

Annons

– Istället för att tala om vårdkvalitet och patientens valfrihet talar man om gräddfiler och övervinster och det uppstår en motsättning mellan offentlig vård och privata vårdalternativ, säger Eva-Karin Anderman, näringspolitisk sakkunnig på Vårdföretagarna.

Konsekvenserna är bland annat att landsting och kommun sätter ett tak för hur många patienter som får behandlas per år när upphandling med vårdföretagen görs.

Shori Sand som driver mödravårdsverksamhet i Linköping, och som för två månader sedan startade specialistvård för kvinnor i Karlskrona, hävdar att de tak som sätts gör det omöjligt att expandera.

Annons

– När de sätter ett tak, sätter de stopp. Jag får bara ta emot 250 gravida kvinnor om året i min mödravårdsverksamhet i Linköping. Resten tvingas jag avvisa. Det finns inga expansionsmöjligheter över huvud taget.

Den gamla ”Lagen om offentlig upphandling” som egentligen kom till för att reglera inköp av varor, men som även tillämpas vid uppköp av vårdföretagens tjänster, ställer också till stora problem.

– De korta avtalsperioderna funkar inte när det gäller vårdföretag, säger Gösta Jedberger.

Avtalet som Shori Sand har med landstinget beträffande mödravårdsverksamheten sträcker sig tre år framåt med möjlighet till två års förlängning.

– Vilken bank är intresserad av att låna pengar till ett litet vårdföretag som bara har ett treårigt avtal? Om landstinget inte vill förlänga avtalet, ja då är det stopp. Ett annat problem är ersättningssystemet som kan innebära att det kan ta upp till 22 veckor innan vi får ersättning för våra tjänster av landstinget. Under dessa veckor ska hyror och löner betalas ut, säger Shori Sand.

Men du har lyckats trots allt?

– Jag hade tur med människor som vara villiga att gå i borgen för mig när jag tog banklån för att starta mitt företag. Men att starta vårdföretag är egentligen inte det svåraste, det är att driva dem under rådande omständigheter.

Företagarnas förslag

• Gör det lättare att få F-skattsedel.

• Bejaka avknoppning som ett första steg att öka mångfalden.

• Se upphandling som ett instrument att öka kvinnors företagande.

• Förenkla möjligheterna till tjänstledighet.

• Öka kunskaperna om hur det är att driva företag inom vårdsektorn.

• Förbättra tillgången på riskkapital.

• Inför ett fritt vårdgivaravtal.

Annons