Finans

Skandia tar över AI Pension

Skandia har idag fått Finansinspektionens godkännande att ta över AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet. Skandia är därmed ny försäkringsgivare till AI Pensions kunder och medlemmar.

Publicerad 2019-04-01

AI Pension och Skandia har sedan tidigare kommit överens om att överlåta AI Pensions bestånd av försäkringar och verksamhet till Skandia. Nu har Finansinspektionen givit sitt godkännande och överlåtelsen är gjord. Överlåtelsen omfattar samtliga delar av AI Pensions bestånd och verksamhet, om cirka 22 000 försäkringar och tillgångar om cirka 8 miljarder kronor.

– Det är glädjande att vi har fått Finansinspektionens godkännande och att vi nu är försäkringsgivare för AI Pensions kunder. Vi får nu möjlighet att kunna trygga pensionen åt dessa kunder och att erbjuda Skandias breda produktutbud, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Överlåtelsen gjordes då AI Pensions affärsförutsättningar hade förändrats. Dessutom tillkom under 2019 nya regelverk för tjänstepensionsverksamhet som ställer krav på fler resurser med ökade kostnader som följd.

Skandia valdes för överlåtelsen som en av få aktörer som har en tillräckligt bred produktportfölj. Därutöver har Skandia ett systemstöd med kapacitet att kunna ta över förvaltningen av hela beståndet och uppfylla de regelverkskrav som ställs.

– Överlåtelsen mellan Skandia och AI Pension stärker vår position som det ledande pensionsbolaget i Sverige. Det känns mycket bra att vår kundbas nu växer och att vi samtidigt även öppnar dörren för andra pensionskassor som söker lösningar i framtiden, säger Frans Lindelöw.

Platsannonser