Finans Nyhet

Skandia riskerar tappa sparare

Publicerad
Uppdaterad

Föreningen Grupptalan mot Skandia har träffat en uppgörelse med Handelsbanken Liv som innebär att de 15.700 medlemmarna kan flytta över sina pensionsförsäkringar till Handelsbanken Liv utan kostnad.

Olle Blomkvist

– Det finns ett så oerhört stort missnöje med Skandia Liv som jag inte tror att bolagets ledning riktigt fattar, säger föreningens vice ordförande Anders Keller till TT.

Trycket från våra medlemmar på att något måste hända har varit kompakt.

Erbjudandet har ingenting att göra med den skiljedomsprocess som inletts mellan Skandia och Skandia Liv.

Annons

I bästa fall kommer mot slutet av året en skiljenämnd avgöra om Skandia Livs sparare har rätt till minst 2 miljarder kronor för försäljningen av kapitalförvaltningsbolaget SAM. Hela köpeskillingen på 3,2 miljarder kronor gick till Skandia år 2000 och Föreningen Grupptalan mot Skandia hävdar det var otillåten vinstutdelning.

(TT) <http://www.tt.se>

Annons