Finans Nyhet

Skandia riskerar ny stämning

Publicerad
Uppdaterad

Tvisten om ersättning till Skandia Liv-spararna drar ut på tiden. Arne Ruth ryter till igen.

Olle Blomkvist

Skandia Liv och Skandia AB är oeniga om vilka som ska sitta i skiljenämnden som ska avgöra tvisten om ersättning till Skandia Liv.

Frågetecken kvarstår kring hur stor ersättning Skandia ska betala till Skandia Liv för att spararna blev missgynnade när Skandia sålde kapitalförvaltningen till Den norske bank. Nu hotar Arne Ruth, ordförandei föreningen Grupptalan mot Skandia med ny stämning.

– De två parterna Skandia Liv och Skandia AB måste enas om den saken.

Annons

Och det tycks vara problemet. Därför drar det ut på tiden. Vi börjar

undra när nämnden kan vara utsedd. Om den inte är tillsatt före slutet

av september går vi ut offentligt och säger ifrån. I princip kan vi

Annons

fortfarande gå till domstol med en stämningsansökan mot Skandia, säger Arne Ruth i dagens nummer av Risk & Försäkring.

Annons