Finans Nyhet

Sista sucken för Ström Kapitalförvaltning

Publicerad
Uppdaterad

”Att sälja pensionsförsäkringar eller ägna sig åt kapitalförvaltning har inte världens bästa marknad just nu”, säger konkursförvaltaren.

Sara Johansson

Investeringsrådgivningsbolaget Ström Kapitalförvaltning försattes i konkurs i slutet av februari i år. I färska handlingar från Stockholms tingsrätt framgår det vad som gick fel.

Bolaget hamnade på obestånd redan i årsskiftet 2010/2011. Enligt förvaltarberättelsen har bolaget till stor del finansierats genom utlåning från närstående bolag. Lånen uppgick vid konkursdatumet till cirka 6,5 miljoner kronor.

”Det är när viljan och förmågan att göra fortsatta tillskott till verksamheten upphör som obeståndet inträder”, skriver konkursförvaltaren Anders Sjöstedt.

Annons

Företrädaren Richard Ström tog beslutet att sätta bolaget i konkurs då bolaget släpade efter med hyresinbetalningar och saknade förmåga att betala ut löner till de anställda.

Investeringsrådgivningsbolaget, som har arbetat med försäljning av avancerade finansiella produkter till privatpersoner, hade drygt 15 anställda när konkursen var ett faktum.

Orsaken till beståndet uppges vara bolagets höga fasta kostnader i form av löner till de anställda. De anställda har haft olika anställningsformer. Det rör sig om avtal om provisionslöner, om fast ersättning samt en kombination av dessa, enligt konkursförvaltaren.

Annons

Ytterligare en orsak som nämns i förvaltarberättelsen är finanskrisen som har medfört att marknaden för finansiell rådgivning gått ned och konkurrensen hårdnat.

– Det här var en nystartad verksamhet som drog igång med ett stort kontor och en massa anställda. Att sälja pensionsförsäkringar eller ägna sig åt kapitalförvaltning har inte världens bästa marknad just nu. De sålde helt enkelt för dåligt och hade för höga kostnader, säger konkursförvaltaren Anders Sjöstedt till Realtid.se

Enligt konkursbouppteckningen hade bolaget skulder på cirka 5 miljoner kronor vid konkursdagen.

Annons

Enligt balansräkningen från september har bolaget ett negativt eget kapital om 6,7 miljoner kronor.

Konkursförvaltaren Anders Sjöstedt meddelar i halvårsberättelsen från mitten av november att det inte går att ange någon tidpunkt när konkursen avslutas.

Realtid.se söker bolagets tidigare företrädare Richard Ström för en kommentar.

Om Ström Kapitalförvaltning:

• Bolaget grundades i april 2008.

• Bolaget har ägts av Redigaffi, ett av Richard Ström helägt bolag

• Bolaget beslöt att träda i likvidation den 8 februari 2011 och försattes i konkurs den 25 februari 2011.

• Strax innan de dystra beskeden blev flera av de provanställda uppsagda med omedelbar verkan. Andra valde att säga upp sig. En av anledningarna till missnöjet var att Richard Ström engagerat bröderna Marcus och Emile Nanda från det skandalomsusade EWMG som avdelningschefer.

• I somras blev det även känt att företrädaren Richard Ström är engagerad i försäkringsförmedlaren Svenska Livinvest.

Annons