Sex förvaltare utvalda av Fondtorgsnämnden

Taggar i artikeln

Fondtorgsnämnden
– Det långsiktigt hållbara är också det långsiktigt lönsamma - för både våra kunder, oss som företag och för samhället i stort. Det säger Liza Jonson, vd för Swedbank Robur. Foto: Swedbank Robur– Det långsiktigt hållbara är också det långsiktigt lönsamma - för både våra kunder, oss som företag och för samhället i stort. Det säger Liza Jonson, vd för Swedbank Robur. Foto: Swedbank Robur
”Vi är mycket glada över att Swedbank Robur Europafond blev utvald av Fondtorgsnämnden. Det visar att vårt produkterbjudande är marknadsmässigt attraktivt och står sig väl över tid också i ett internationellt sammanhang, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur, en av de utvalda fondförvaltarna.
Publicerad
Uppdaterad

Fondtorgsnämnden har fattat tilldelningsbeslut i den första upphandlingen till premiepensionens fondtorg. Totalt sex fondförvaltare får tilldelning.

Realtid.se

Fondtorgsnämnden offentliggör i dag, den 25 mars, beslut i upphandlingen av fondkategorin aktivt förvaltade europeiska aktiefonder med inriktning mot stora och medelstora bolag. Totalt sex fondförvaltare tilldelas möjligheten att teckna avtal avseende fonder på premiepensionens fondtorg.

Dessa fondförvaltare och fonder är:
Abrdn Investments Luxembourg S.A. – European Sustainable Equity Fund
AMF Fonder AB – AMF Aktiefond Europa
JPMorgan – Asset Management Europe
JPMorgan – Funds Europe Sustainable Equity Fund
Nordea – Investment Funds S.A.
Nordea 1 – European Stars Equity Fund (BP-EUR)
SEB – Investment Management AB
SEB – Europe Equity Fund
Swedbank – Robur Fonder AB
Swedbank – Robur Europafond A

Fonderna som upphandlas ska enligt lag vara lämpliga, kontrollerbara, hållbara, kostnadseffektiva och av hög kvalitet. Dessutom ska utbudet på fondtorget innebära valfrihet för pensionsspararna.

Annons

– Swedbank Robur är en del av den svenska sparartraditionen och har varit med från starten av premiepensionssystemet. Vi har i över 20 år hjälpt miljontals sparares pensioner att växa genom långsiktiga investeringar och det vill vi fortsätta att göra. Vi är därför mycket glada över att Swedbank Robur Europafond blev utvald av Fondtorgsnämnden. Det visar att vårt produkterbjudande är marknadsmässigt attraktivt och står sig väl över tid också i ett internationellt sammanhang, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur i ett separat pressmeddelande.

Cirka 130 000 pensionssparare har innehav i fonder som berörs av upphandlingen. De fonder inom kategorin som inte fått tilldelning kommer att avvecklas från fondtorget efter att beslutet vunnit laga kraft. Sparare med fonder som tas bort från fondtorget ges möjlighet att göra ett nytt val. Sparare behöver dock inte göra någonting utan flyttas automatiskt till en likvärdig, upphandlad fond om inget val görs. Det framgår av ett pressmeddelande.

Upphandlingsprocessen kommer att pågå under flera år, och under övergångsperioden kommer fondtorget att innehålla både gamla och nya fonder. Den första upphandlingen (kategori Aktiefonder Europa) startade under sommaren 2023. Totalt förväntas antalet fonder minska från dagens cirka 470 till mellan 150 och 200.

Annons

Annons