Finans Nyhet

Setterwalls MP anar islossning på transaktionsmarknaden

Taggar i artikeln

Setterwalls
"Det finns väldigt mycket kapital och företag som vill göra affärer. Vi ser också en trend i att rådgivning kring publika bud har ökat markant," säger Henrik Kjellander, Setterwalls nytillträdda MP. Foto: Setterwalls
Publicerad
Uppdaterad

Setterwalls advokatbyrå lyfter omsättningen under första halvåret. ”När företagsaffärerna minskar agerar andra grupper draglok”, säger Henrik Kjellander, ny MP sedan en månad tillbaka.

Annelie Östlund

I mars gick Setterwalls M&A-team fortfarande på högvarv, precis som man gjort under flera år tack vare en uthållig högkonjunktur. Sedan slog corona-pandemin till och de stora företagstransaktionerna tog paus. Men samtidigt som M&A-teamet tvingades in i en lugnare fas växlade andra grupper upp.

– Hos oss har tvistelösningsgruppen haft enormt mycket att göra. Likadant har det varit för juristerna på aktiemarknad, bank och finans och arbetsrättsgruppen. Vi har tre kontor – i Stockholm, Göteborg och Malmö – och på totalen ligger vi på en ökad omsättning hittills i år, säger Henrik Kjellander som tillträdde som ny MP för Setterwalls i augusti.

Innan Kjellander klev på uppdraget som MP ansvarade han för arbetsrättsgruppen i Stockholm.

Annons

– Något som blev väldigt stort under corona-krisen var korttidsarbete och permitteringslagarna. De tillkom egentligen efter finanskrisen 2008 men aktiverades först i våras. Och det gick extremt fort. Det uppstod oklarheter och tolkningssvårigheter och vi fick prata med Tillväxtverket som ändrade fram och tillbaka.

Det har spekulerats i att antalet tvister kommer att öka efter corona-pandemin – att företag som gjort förluster under krisen kommer att försöka lasta över dessa på varandra.

– Det där är väl något som börjar komma, vi ser lite grann av det. Men jag kan inte bedöma omfattningen av det än.

Annons

Henrik Kjellander anar också islossning inom transaktionsmarknaden.

– Det bottnade före sommaren och nu ser vi hur transaktionerna kommer igång igen. Det finns väldigt mycket kapital och företag som vill göra affärer. Vi ser också en trend i att rådgivning kring publika bud har ökat markant. Vi företräder till exempel HIQ i det pågående budet från Triton.

När är vi tillbaka på ”gamla” nivåer? Under hösten?
–Jag pratade med vår M&A-grupp idag och de säger att det känns bra. Men det är väldigt svårt att säga. Vi befinner oss i ett märkligt läge med corona och på toppen av det har vi valet i USA.

Annons

Du har jobbat på Setterwalls sedan 2000, är delägare sedan 2012 och nu tar du på dig ledartröjan. Finns det områden som ni särskilt vill satsa på?
– Fintech (förkortning för finansteknologi, reds anm) är ett ganska nytt område som vi fokuserar mycket på. Health Tech är också något som är på stark frammarsch. Vi har sett vilken enorm boom de haft under corona och vi företrädde till exempel Doktor.se i samband med deras kapitalanskaffning tidigare i år. Stora satsningar inom infrastruktur och energi tycker vi är intressanta och miljö är ett annat område där vi har extremt bra kompetens. Det sistnämnda är mycket en fråga om tillståndsfrågor och tvister. Vår stjärna där är Anders Linnerborg i Malmö, säger Henrik Kjellander.

För det handlar om människor. Att satsa inom ett område betyder i praktiken att värva jurister med relevant spetskompetens. För mindre än ett år sedan rekryterades Martin Sandgren med erfarenhet från advokatbyråer i London, New York, Stockholm och Köpenhamn samt som chefsjurist på ett globalt, ledande energiföretag. Nu leder han Energi & Infrastruktur-gruppen på Stockholmskontoret och specialiserar sig på stora och komplexa projekt och transaktioner.

Förra veckan fick Setterwalls i Göteborg förstärkning på det miljörättsliga området i form av Malin Wikström som närmast kommer från Front Advokater.

Patric Olofsson, som ansvarar för den del av Setterwalls fastighetsgrupp som arbetar med fastighetsinvesteringar, rekryterades förra året.

– Fastighetstransaktioner är inte ett nytt område, med det är väldigt intressant och vi kände att vi behövde stärka upp kompetensen där. Där kom Patric Olofsson in, säger Henrik Kjellander.

Olofsson kommer närmast från Maqs Stockholmskontor som mer eller mindre upplöstes under 2018 samtidigt som juristerna spreds till olika byråer. Samma år bestämde delägarna vid Lindahls Stockholmskontor att lämna Lindahl och bilda två nya byråer. Förra året fortsatte förändringarna på marknaden genom att advokatbyrån Hamilton gick ihop med den norska advokatbyrån Schjødt – den tredje största advokatbyrån i Norge. Och Henrik Kjellander tror att advokatbyrå-landskapet kommer att fortsätta förändras.

– Jag tror att vi får se fler lokala byråer som går upp i utländska byråer. Och då talar jag om mellanstora byråer med hyggligt brett utbud. Om man ska vara framgångsrik om fem, tio år så måste man antingen vara extremt specialiserad och väldigt duktig på få områden, eller ganska stor. Har man ett fullservice-erbjudande måste man ha spetskompetens inom samtliga områden och det kräver en viss storlek. Konkurrensen är så pass hård och den kommer inte att bli mildare framöver.”

Men är konkurrensen verkligen så hård? Enligt en artikel i DI delade de stora byråerna – Mannheimer Swartling, Vinge, Lindahl, Setterwalls och Roschier – ut mer än 1 miljard kronor i utdelningar för 2018 – omkring 3,5 miljoner kronor per delägare. Det tyder på en lönsam affär.
– Det är en lönsam verksamhet. Men det bygger på att vi kan hålla en hög kvalitet på rådgivningen och leverera affärsnytta till klienterna. Vid ett företagsförvärv står jättemycket pengar på spel. Det är viktigt att det blir rätt och det är viktigt med väldigt kompetenta rådgivare. Det är klienten villig att betala för.

Samtidigt talas det om ett omvandlingstryck i branschen, drivet av digitaliseringen. Klienten har större möjlighet att själv leta fram information och kan dessutom lättare jämföra det juridiska tjänsteutbudet och produkterna med varandra. Till följd av digitalisering kan byråerna i högre grad också återanvända material samt effektivisera olika arbetsprocesser. Arbetsprocesser och gamla intäktsmodeller utmanas.

– Den här utvecklingen påverkar framför allt priset på enklare bulkjuridik. Men vi ska inte fokusera på att tillhandahålla standardiserade avtal till en låg kostnad. Det finns det andra som gör. Vi går in i komplicerade upplägg, förhandlingar och sysslar med mer kvalificerad, juridisk rådgivning, säger Henrik Kjellander.

Du har varit en månad på din nya post. Vad ser du som dina viktigaste uppgifter framöver?
– Mina viktigaste uppgifter är dels att fortsätta utveckla affären i Setterwalls, dels att ge medarbetarna de bästa möjligheterna att utvecklas. Vi får in de bästa talangerna, vilket vi är glada för. Men med det följer också ett stort ansvar. Vi måste kunna erbjuda dem den bästa utbildningen och intressanta, spännande ärenden så att vi får behålla dem.

Är det hård konkurrens om de bästa talangerna?
– Jättehård. Egentligen måste man signa upp de bästa kandidaterna ett år före examen.

Annons