Seko stoppar service av Teslas laddstationer

Taggar i artikeln

Tesla
Publicerad
Uppdaterad

Sekos förbundsstyrelse har beslutat att varsla om sympatiåtgärder till stöd för IF Metalls konflikt med den globala biltillverkaren, Tesla. Skälet till konflikten är att Tesla vägrar att teckna kollektivavtal.

Realtid.se

– IF Metalls kamp är även vår kamp. Genom att vägra förhålla sig till spelreglerna här i Sverige så försöker Tesla skaffa sig konkurrensfördelar genom att ge arbetarna sämre löner och villkor än de skulle haft med ett kollektivavtal. Det är givetvis helt oacceptabelt. Den strid som nu IF Metall tar är viktig för hela den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför har vi valt att lägga ännu ett sympativarsel och öka trycket på Tesla, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia.

Sympatiåtgärderna omfattar blockad av arbete med projektering, beredning, nyanslutningar, nätutbyggnad, service, underhåll och reparationer avseende bilmärket Teslas samtliga laddstationer i Sverige.

Konkret innebär varslet att inga nya laddstationer kommer att anslutas eller projekteras för Tesla av Sekos medlemmar. Förutom detta kommer inte heller service eller underhåll att utföras på Teslas befintliga laddstationer av Sekos medlemmar.

Annons

Seko räknar med att detta ger effekter på främst lång sikt.

Bolag som berörs är exempelvis; Vattenfall, Eon, Tekniska Verken samt kommunala energibolag.

Stridsåtgärderna träder ikraft den 4 mars.

Annons

Annons