Finans Nyhet

SEK emitterar 1 miljard euro i ny obligation

Taggar i artikeln

Svensk exportkredit
Svensk ExportkreditSvensk Exportkredit
Publicerad
Uppdaterad

Det statliga bolaget Svensk Exportkredit (SEK) har via sitt EMTN program emitterat en obligation på 1 miljard euro med en löptid om drygt fem år. Det här är SEK:s andra publika benchmark-emission på euromarknaden under 2022, och understödjer strategin med att bygga en euroobligationskurva.

Realtid.se

Transaktionen, som leddes av BNP Paribas, DZ BANK, J.P. Morgan och Nordea, prissattes 16 baspunkter över swapräntan.

–Vi är väldigt nöjda med det framgångsrika resultatet, i synnerhet i dessa oroliga tider och nu när vi närmar oss årsslutet. Efterfrågan, särskilt från högkvalitativa investerare, var stark och vi är glada att ha emitterat 1 miljard euro baserat på en orderbok om 1,25 miljarder euro. Det här understryker också vårt löfte att arbeta för att bygga en eurokurva som ett strategiskt drag för att diversifiera upplåningen och bredda investerarbasen, säger Anna Finnskog, chef för Treasury på Svensk Exportkredit i en skriftlig kommentar.

I orderboken finns investerare från Norden, Tyskland, Frankrike, Schweiz och Benelux, vilka stod för tre fjärdedelar av orderboken. Bankerna tog huvuddelen, följda av centralbanker och officiella institutioner.

Annons

– Den nya emissionen om 1 miljard euro med förfall 2028, med en orderbok på 1,25 miljarder euro, är en av de största obligationerna i euro som SEK har emitterat. Mer fler än 50 investerare som representerar kärnan i orderboken visar det gedigna investerararbetet som SEK har genomfört de senaste åren och i synnerhet de senaste månaderna. Denna stora framgång för en konventionell transaktion i euro avspeglar också en stor och växande investerarbas som har utvecklat en god förståelse av SEK, dess kreditstyrka och den generellt hållbara affärsmodellen. DZ BANK är extremt stolt och tacksam över att ha kunnat bidra till detta starka resultat under oroliga och volatila tider, säger Kai Poerschke, chef för SSA Origination på DZ BANK AG i en presskommentar.

–Transaktionen var en stor framgång och förlängde SEK:s eurokurva till 2028. Kvaliteten och djupet på orderboken visar på investerarnas entusiasm för SEK:s kreditkvalitet och lägger en stark grund för SEK:s framtida eurostrategi. Stora gratulationer till upplåningsteamet på SEK för det imponerande resultatet, säger Kamal Grossard-Amin, verkställande direktör, chef för SSA Origination på Nordea i sin presskommentar.

Annons